ACTUEEL

SP: geen zorg inkopen bij dikbetaalde bestuurders

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen wil dat het ministerie van Justitie geen zorg meer inkoopt bij zorgaanbieders die hun bestuurders meer betalen dan het ministerssalaris. Ze wil dat het geld niet aan de ‘grote auto van het bestuur’ wordt uitgegeven.

Jaarlijks koopt het ministerie van Justitie voor 329 miljoen euro aan forensische zorg in bij 32 zorgaanbieders, terwijl het bestuurssalaris bij die instellingen hoger ligt dan het ministersloon.

Forensische zorg

Gesthuizen benadrukt dat het geld bedoeld is voor mensen die op last van de rechter behandeld moeten worden. De forensische zorg die wordt ingekocht omvat onder meer verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg voor veroordeelden, die als onderdeel van een uitspraak door de rechter is opgelegd.

Nieuwe wet

De Tweede Kamer wil dat de bestuurssalarissen in de semi-publieke sector worden aangepakt. Binnenkort behandelt de Kamer het Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

4 november 2011

Onzin, gewoon zorg inkopen waar de prijs-kwaliteit het beste is voor de klanten. Pas als de kwaliteit niet kan worden gemeten kunnen dergelijke criteria worden gebruikt.

Gavi Mensch

6 november 2011


Niks ervan @anoniem, ten eerste is die kwaliteit nog steeds moeilijk meetbaar en ten tweede zijn veel ggz-instellingen opeens experts geworden in de forensische zorg. Dit gebeurt vooral omdat van Justitie nog aardig wat geld los te peuteren valt; geld waar de rest van de veel te dure ggz- instelling ( lees niet-productieven) van meeprofiteert. De grote baas van de Mondriaanstichting (Limburg) stelde zelfs voor om de salarissen te verlagen! Met als gevolg dat bv. leerlingen in hun eentje nachtdiensten draaien met op elke zoveel afdelingen één bewaker, lekker goedkoop en zeker erg goed voor de veiligheid, die van medewerkers en ook van die van gebruikers. Wel zal de SP ook moeten kijken dat het niet leidt tot vermindering van uitvoerend personeel, slechts tot reductie van de overhead en de bestuurdersuitgaven.

Top