ACTUEEL

Tarief zzp’er tot 50 procent afgeroomd

Tarief zzp’er tot 50 procent afgeroomd

Zzp’ers dragen tot soms wel 50 procent van het NZa-tarief af aan zorginstellingen, uitzendbureau’s, bemiddelaars en payroll bedrijven. Dat blijkt uit een inventarisatie door de stichting ZZP Nederland. Zorg Service Netwerken zijn de oplossing.

Volgens Leo Vollebregt van ZZP Nederland ligt de gemiddelde afdracht rond de 20 tot 30 procent. Zorginstellingen en bemiddelaars houden kosten in als vergoeding voor bijvoorbeeld de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Vollebregt stelt dat de marges erg hoog zijn. “Dat betekent dat een groot deel van de zorgkosten niet wordt uitgegeven aan directe zorg. Het geld verdwijnt in overhead en winstmarges bij de zorgaanbieders of hun intermediairs.”

Kan beter

Volgens ZZP Nederland kan het ook met een marge van 5 tot 15 procent, bijvoorbeeld door gebruik te maken van slimme techniek in Zorg Service Netwerken. Binnen die netwerken kunnen zzp'ers zelf contracten afsluiten, hun werkzaamheden plannen, vervanging regelen en een stukje administratie doen. Om de overhead laag te houden, wil ZZP Nederland gebruik maken van een ict-systeem. Zorgverzekeraars Nederland, VWS en verzekeraar UVIT zouden positief zijn over het plan. Vollebregt ziet graag dat de Zorg Service Netwerken worden meegenomen in de pilot met zelfstandige contractering van zzp’ers die in december start.

Innovaties

Het plan leunt in belangrijke mate op innovaties als internet, telezorg en zelfsturing. Het ict-systeem is voor driekwart klaar en wordt in delen van de zorg al gebruikt. Tijdens de pilot zou het alleen open staan voor zzp’ers. Daarna moeten alle betrokken zorgverleners en de klant er gebruik van kunnen maken. Zo kan de cliënt veel directer de eigen zorg plannen. Ook staat het systeem betere controle toe op het gedeclareerde aantal uren en het gehanteerde uurtarief.

Besparing

Vollebregt durft niet te zeggen hoeveel geld daarmee jaarlijks bespaard wordt. “We weten niet hoeveel zzp’ers landelijk actief zijn, dus dat maakt het moeilijk om een goede schatting te maken. We weten alleen dat het aantal zzp’ers groeit.” Voor bovengenoemde inventarisatie baseert ZZP Nederland zich op een ‘redelijke dwarsdoorsnede’ van 80 zzp’ers.

Budget oormerken

Naast het instellen van service netwerken, pleit ZZP Nederland ervoor om 30 tot 50 miljoen euro uit het budget voor PGB Zorg in Natura en de vergoedingsregel te oormerken voor zzp’ers. Bovendien zou 3 tot 5 procent van het gehele pgb- of awbz-budget voor zzp’ers en het mkb gereserveerd moeten worden. Dat bedrag kan gekort worden op zorginstellingen die weinig klantgericht of ondoelmatig zijn. 

Zzp en mkb onder druk

Het midden- en kleinbedrijf in de zorg en zzp'ers worden hard geraakt als gevolg van de pgb-maatregelen. Woensdag trok ook de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) aan de bel. (Daan Marselis)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

4 november 2011

Opnieuw bewijs dat niet de zorg maar het zorgstelsel te duur is...

Anoniem

4 november 2011

De kosten zijn vaak veel te hoog en het is inderdaad zo dat er te veel afgeroomd wordt. Ook de conclusie dat het opgelost kan worden met IT is goed.
Er is momenteel al slimme IT waardoor de kosten sterk worden terug gebracht. Hierdoor houden ZZP'ers voor meer over van hun tarief.
Carematch maakt b.v. al gebruik van slimme IT waardoor de onderhandelingskosten teruggebracht kunnen worden naar E 12,50 per medewerker per maand voor de ZZP'er. Om Internet nu een innovatie te noemen?? Volgens mij is het Internet er al een tijdje. Waarschijnlijk bedoeld men in het artikel het gebruik van Internet applicaties, maar dat is al lang niet meer innovatief.

Leo Vollebregt ZZP-Nederland

5 november 2011

Geachte lezers

Graag verwijs ik naar het achtergrond artikel dat u kunt vinden op www.zzp-nederland.nl daarin staan een aantal PGB/AWBZ verbeterings suggesties ;

1) Zet 30-50 miljoen gericht in voor nieuwe toetreders zoals ZZP-rs en kleinschalige zorgpartijen

Die wel de flexibele zorg kunnen leveren en ook nog 20 tot 30 % meer zorg voor hetzelfde geld bieden, dan de meeste bestaande zorginstellingen.

2) Oud voor Nieuw regeling
Zorg voor meer Nieuwe zorgaanbieders door Jaarlijks 3 tot 5% van AWBZ budget in NIEUWE ZZP e.a toetreders toe te laten en haal dat geld weg bij zorgpartijen die niet klantvriendelijk en ondoelmatig zijn

3) Zorg Service netwerken (ZSN)
Zet in het hele land Zorg Service Netwerken op waarbij
op individueel klant- wijk- en regionaal niveau flexibele klantgerichte zorg wordt geboden waarbij :

A) Geef de eigen regie terug
Aan de klant en de zorgprofessional
, die komen er samen het beste uit ( de regie-as klant - professional)

B) reintegreer de zorg door ; klant , mantelzorgers en professionals, samen te laten werken als een team (FLEXIBELE ZORG TEAMS) .over de barrières van PGB, WMO, AWBZ e.a zorgvormen heen.

C) door moderne hulpmiddelen toe te passen die de zorgverlening, aanvragen, betalingen weer transparant en eenvoudig te begrijpen maken


D) en zorg gelijktijdig voor sterke terugdringing van alle regels en bureaucratie , de controleorganen,
die laatsten .....maken de zorg onbetaalbaar, complex en onwerkbaar

4) Benut de experimentele ruimte/ regelarme omgevingen

Zet deze middelen in om voornoemde innovaties toe te laten, zonder dat ze gesmoord worden in bestaande regels , tegenwerking of rechtzaken van de behoudende garde.

Volgende week zijn de laatste PGB/LD overleg en VWS begrotingsrondes .

Laten we hopen dat de Regeringspartijen en de oppositie de strijdbijlen begraven en samen opkomen ;
a) voor de cliënt , de cliënt de cliënt en
b) de broodnodige vernieuwingen in de AWBZ zorg.

elk jaar dat we wachten wordt de zorg duurder en er niet beter op..........

zoals gezegd voor meer informatie verwijs ik graag naar de achtergrond informatie op

www.zzp-nederland.nl

Gavi Mensch

6 november 2011

Jammer dat er weinig kans is voor kleine zorgaanbieders, zoals onder andere ZZP-ers, om in aanmerking te komen voor een contract met zorgkantoor/gemeente. De grote zorgaanbieders hebben daar zo hun trucjes voor. Veelal voor het veiligstellen van de overheadkosten en de dikke salarissen van degene die niet productief zijn. PGB is voor veel patiënten (voor mij zijn het alleen cliënten als de baas wil dat ik veel doe voor weinig) een uitkomst, vooral omdat het de enige mogelijkheid is om zelf de regie in handen te houden. ZZP-ers moeten ( noodzaak) krachten bundelen om de verpleeg- en verzorgprijs laag te houden.
Het trucje van de grote zorgaanbieders is te leren en de patiënt/ cliënt is bij ZZP-ers vaak beter af! 3% reserveren voor een meer patiënt/cliëntgerichte zorgverlening is wel heel erg weinig. Ik heb een baas ( nog wel) maar ben het ploeteren voor diens overmatige salaris ten koste van de zorgverlening goed zat!

WalterLatisha31

11 juni 2012

Buildings are not cheap and not everyone is able to buy it. Nevertheless, <a href="http://goodfinance-blog.com">loan</a> are invented to support different people in such kind of cases.

Top