ACTUEEL

Onrust over fusie Zeeuwse ggz

De voorgenomen fusie tussen Emergis en de Parnassia Bavo Groep leidt tot onrust onder cliënten. Patiënten en cliëntenorganisatie Klaverblad Zeeland heeft Emergis een brief gestuurd met ‘pikante vragen’.

Ad van de Kreeke, directeur van Klaverblad Zeeland heeft de brief donderdag op de post gedaan. Vanochtend lag het schrijven dus op het bureau van Leen van Leersum, Raad van Bestuur Emergis. Van de Kreeke vraagt zich af of de 'menselijke maat' met de voorgenomen fusie in ogenschouw gehouden wordt. Parnassia Bavo Groep biedt na de fusie zorg van Den Helder tot Zeeuws Vlaanderen. Van de Kreeke vreest dat dit tot een exponentiële verhoging van de beheerskosten zal leiden. De meerwaarde voor de cliënt is hem nog onduidelijk. Van de Kreeke wijst erop dat Emergis een uitgesproken Zeeuws karakter heeft, wat door de cliënten, hun partners en familie wordt gewaardeerd. “Kunt u garanties geven dat dit karakter behouden blijft?”

Financiële gevolgen

Ook is de noodzaak voor een fusie hem onduidelijk. Van de Kreeke stelt dat de fusie plaats vindt onder ‘een gesternte’ waarin marktontwikkelingen eerder leiden tot beperking dan tot uitbreiding van de zorg. Hij vreest bovendien dat het financieel gezonde Emergis moet meebetalen om slecht lopende onderdelen van het concern in de lucht te houden. Bovendien zou Parnassia Bavo een inleg van jaarlijks 5 miljoen euro vragen voor gebruik van het centrale bureau en overhead.

Reactie Emergis

Leen van Leersum, bestuursvoorzitter van Emergis, denkt dat de ggz in Zeeland met een grotere organisatie beter af is. Insteek van de fusie is het verbeteren van de continuïteit. Volgens Van Leersum hoeft Emergis noodlijdende onderdelen van Parnassia Bavo niet uit de brand te helpen. Lees hier de reactie van Van Leersum.

Parnassia Bavo Groep

 

 

Parnassia Bavo is een grote speler in de ggz. In 2010 werden 168 duizend patiënten behandeld en bedroeg de gezamenlijke omzet 554,6 miljoen euro. Eind 2010 telde de organisatie 8923 medewerkers op 180 locaties.

Emergis

Emergis behandelde in 2010 een kleine 12 duizend patiënten en had vorig jaar 1492 medewerkers op de loonlijst (1115 fte). De bedrijfsopbrengst bedroeg ruim 91 miljoen euro.

Politieke afkeer

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich eind vorige maand achter een motie van Renske Leijten (SP) geschaard voor een moratorium op fusies in de zorg. Daarnaast heeft de Kamer twee moties aangenomen die de zorgverzekeraars aan banden leggen. (Daan Marselis)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top