ACTUEEL

Achmea maakt werk van uitkomstindicatoren

Achmea maakt werk van uitkomstindicatoren

Zorgverzekeraar Achmea maakt werk van de ontwikkeling van uitkomstindicatoren. Om de meningen in het veld te peilen is Achmea in samenwerking met Skipr en MedNet een digitale dialoog over het onderwerp gestart.

Het meten van kwaliteit van zorg neemt de laatste jaren een steeds hogere vlucht. Vooralsnog worden daarbij vooral structuur- of procesindicatoren gehanteerd. De veronderstelling is dat het systematisch registreren van structuren en processen zowel een maatstaf als garantie voor de kwaliteit van zorg is. Het gevaar is dat dergelijke registratiesystemen zich van de werkelijkheid los zingen en de vorm aannemen van statische checklijstjes. “Veel systemen raken vroeg of laat naar binnen gekeerd en  hebben de neiging uit te dijen en de verbinding tussen de subsystemen uit het oog te verliezen”, stelt Robbert Huijsman, senior manager Zorginkoop van Achmea, in een bijdrage aan de digitale dialoog. “De vele indicatorensets, kwaliteitslijsten en externe keurmerken hebben allemaal min of meer sterke claims als het gaat om uitgangspunten als evidence-based robuustheid, maar de keerzijde is dat er steeds weer nieuwe modellen en systemen komen die men vanwege het draagvlak liever stapelt bovenop de al aanwezige zaken in plaats van ze te vervangen.”

Energie

Geleid door de vraag wat nu uiteindelijk het resultaat voor de klant is wil Achmea een volgende stap zetten en op zoek gaan naar bruikbare uitkomstindicatoren.  “Wie krijgt nu echt energie van al die procesbeschrijvingen?”, vraagt Huijsman zich af. “Kan het niet wat pragmatischer? Organiseer kwaliteitsmanagement zo dicht mogelijk op de directe relatie tussen klant en medewerker. Dan wordt kwaliteitsverbetering gewoon een mentaliteit in plaats van een complex systeem.”

Urgentie

Bij de ontwikkeling van uitkomstindicatoren zoekt Achmea nadrukkelijk de dialoog met het veld. “We worden geconfronteerd met een aantal grote problemen die we alleen met elkaar kunnen oplossen”, licht Marjolein Verstappen, directeur Zorginkoop van Achmea, de noodzaak van dialoog toe. “Wat weten we van de kwaliteit van de geleverde zorg? Hoe kunnen we de kwaliteit verbeteren bij een groeiende vraag? Voor het verkrijgen van een goed beeld van de zorgbehoefte en de wijze waarop het zorgaanbod daarop inspeelt is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Een cruciale voorwaarde voor deze samenwerking is een gedeeld doel en een gedeelde urgentie om dit doel na te streven. We hebben elkaar echt nodig.”

Gezondheidsdoelen

Achmea staat niet alleen in het streven om werk te maken van uitkomstindicatoren. Ook de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) pleitte onlangs in het rapport ‘Sturen op gezondheidsdoelen’ voor uitkomstindicatoren. Daarnaast vindt het onderwerp weerklank in politiek Den Haag, getuige ondermeer de oproep van VVD-Kamerlid Anne Mulder in zijn blog op Skipr.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Rouwenhorst-Zweeris

7 maart 2012

Wij vinden het een hele goede ontwikkeling dat Achmea het voortouw neemt om kwaliteit in de thuiszorg, naar onze mening in de toekomst ook door zelfstandige zorgverleners, te sturen op uitkomstindicatoren.

Wij hebben voor de thuiszorg en zelfstandige zorgverleners een eigen systeem ontwikkeld om te sturen op kwaliteit op basis van uitkomstindicatoren.

De uitkomstindicatoren zijn gebaseerd op de HKZ normen, normen verantwoorde zorg en de zorginhoudelijke meting van zichtbare zorg. De uitkomsten dragen bij aan preventieve veilige zorg en het beperken van risico's tijdens en buiten de zorgverlening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cynthia Rouwenhorst-Zweeris via het emailadres info@semzorg.nl

SktHyxWjaCEy

30 mei 2012

Marnix,Moet haast wel een toptraing zijn geewest van de meester zelf. De andere onderdelen van het certificeringstraject zijn ook een aanrader. Zal niet verklappen dat die ook in Utrecht gegeven worden;-)Groet,Richard

Top