ACTUEEL

Klink geeft startschot voor revalidatie-EPD

Revalidatie-instellingen in Nederland hebben samen een elektronisch patiëntendossier (revalidatie-EPD) ontwikkeld. Woensdag 22 april heeft minister Klink van het ministerie van VWS tijdens de landelijke bijeenkomst van Revalidatie Nederland de start van de invoering van het revalidatie-EPD aangekondigd.

Initiatief op de werkvloer

Het revalidatie-EPD is een initiatief naast het landelijk EPD waarin huisartsen, apothekers en specialisten in ziekenhuizen informatie kunnen opzoeken. Het is met dezelfde insteek en dezelfde doelstelling opgezet als het landelijk EPD, maar vanuit een specifieke behoefte van de revalidatiesector. Zo hebben patiënten toegang tot het dossier en kunnen zij er bijvoorbeeld huiswerkoefeningen van de fysiotherapeut maken. Binnen twee jaar moet het revalidatie-EPD bij alle 24 revalidatie-instellingen ingevoerd zijn. Omdat het revalidatie-EPD tegelijkertijd voldoet aan alle eisen, is het de bedoeling om uiteindelijk toe te treden tot het Landelijk Schakelpunt.

Efficiency

De instellingen dragen gezamenlijk zorg voor de revalidatie van ongeveer 65 duizend patiënten per jaar. Het revalidatie-EPD moet leiden tot meer efficiency op de werkvloer, meer tijd voor de patiënt en minder fouten. Het revalidatie-EPD is een direct gevolg van behoeften en ideeën van de zorgverleners op de werkvloer.Omdat de revalidatiearts veelal wordt ondersteund door diverse specialisten en zorgprofessionals, is het volgens Klink noodzakelijk om een betrouwbaar informatiesysteem te gebruiken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top