ACTUEEL

‘Waarde huis inzetten om zorg te financieren’

"Verbind het eigen huis en het pensioen met zorg.’’ Dat idee oppert Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (CPB), zaterdag in een interview in de Volkskrant waarin hij het heeft over de stijgende zorgkosten door de vergrijzing.

Waarde inzetten

"Als ouderen een eigen huis hebben, zouden ze de waarde kunnen inzetten om de zorg te financieren.’’ Mensen zouden er dan wel in blijven wonen, maar een deel van de waarde gebruiken voor de zorg, in plaats van de opbrengst van het ouderlijk huis voor de kinderen te reserveren als erfenis.

Controversieel idee

Schnabel denkt dat het met dit mogelijk controversiële idee net zo zal gaan als met de pensioenen. Drie jaar geleden zei iedereen nog dat die veilig en gegarandeerd waren. "Maar de nood is nu zo hoog dat men dat verhaal niet kan volhouden.’’ Dat lot staat de zorgkosten ook te wachten, denkt hij. "Het gevoel van urgentie is er nog niet, maar er komt een moment dat het bespreekbaar wordt dat je je eigen huis aan een bank of pensioenfonds verkoopt, om er je eigen zorg mee te financieren.’’

Vergrijzing

"Gezondheidszorg is ouderenzorg’’, legt Schnabel uit. Vijfiten procent van de mensen is boven de 65, maar hun zorgkosten zijn goed voor 43 procent van het totaal. Als die groep door de vergrijzing groter wordt, stijgt dus ook het totaal aan zorgkosten. (bron: ANP)

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

6 november 2011

De erfenissen zijn idd onnodig. De kinderen zijn veelal op leeftijd (ongeveer 60) wanneer de langstlevende ouder sterft, zeker ook omdat huiseigenaren een jaar of 5 ouder worden dan huurders.

Daarnaast zijn de kinderen van de welgestelden (huiseigenaren) zelf veelal ook bemiddeld, en dus leiden de erfenissen tot behoud van rijkdom tussen generaties binnen een familie. Of andersom, als de rijke kinderen de zorg van de ouders niet betalen (door lagere erfenissen) dan wordt de zorg voor deze bemiddelde ouderen door de gewone en minder rijke Nederlander opgehoest.

Kortom het voorstel (niet voor het eerst gedaan) door Schnabel is in theorie ok.

De problemen zitten in de uitwerking. Hoe voorkom je dat de rijkeren het geld niet op creatieve wijze aan de kinderen geven zodat zij hun huis niet hoeven op te eten? Hoe voorkom je dat degenen die nu een huis kopen niet denken dat het beter is om de aflossing te laten zitten/geen kapitaal opbouwen, want anders moeten ze het zelf opeten. En waarschijnlijk de belangrijkste: hoe garandeer je dat degene die hun huis gebruiken voor het financieren van de zorg werkelijk in hun huis kunnen blijven wonen wanneer het geld op is.

De gedachten van Schnabel zorgen nu voor onrust en de behoefte van mijn ouders om geen verder kapitaal op te bouwen, nog voordat we zicht hebben op maatregelen die zouden kunnen werken. Dit had beter in stilte kunnen worden uitgewerkt.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

6 november 2011

Prioriteiten ter bezuiniging uitgaven gezondheidszorg:
-Haal 1 miljard euro terug van frauderende artsen, zie proefschrift Fleur Hasaart, Maastricht
-Betaal declaraties van artsen naar uitkomst
-zet hoge boetes op weigeren van registratie, onderzoek en preventie van medische fouten
-zet hoge boetes op weigeren voldoen aan zorgplicht na medische fout.
Vertel en Herstel, Registreer en Leer: SIN-NL

Roos

6 november 2011

Laten wij massaal huizen gaan kopen! Nu ook nog eens mooi proffiteren van de hypotheekaftrek, hoe hoger, hoe meer teruggave .....en wie wil dat nu niet.
Halen wij gelijk de huizenmarkt uit het slop, mega teruggave....Ik zou zeggen: DOEN!!!!

Maar hoe liossen wij het op met de domme huurder?
Die niet wil investeren?
Geen belastingteruggave hypotheelrente wil?
Te lui is om fatsoelijk te verdienen?
Of te ziek?

Oké, die laten wij nu al verrekken door de zorgverzekering flink uit te kleden, alle terug gave's flink te verminderen.....

O jee, wat zijn wij toch goed bezig in Nederland!
Chapeau.
PGB weg, WSW weg, WTCG zo goed als weg voor de meesten, rugzak weg, alle opgebouwde expertise weg.....

Nederland word echt steeds slimmer!

ANH Jansen

6 november 2011

Het gevoel van urgentie over de zorgkosten is inderdaad bij velen nog niet aanwezig. Een van die velen is W Bos himself. Waar hebben het over.

Bekijk op uitzending gemist W Bos terug. Buitenhof. "upcoding van DBCs kost de verzekerden 1 miljard euro per jaar" stelt de interviewer. W Bos: "wat is nu 1 miljard euro op 87 miljard"?
Interviewer: "wat zegt u nu"? En W Bos herstelt zich.

KPMG heeft vele broodheren en W Bos moet allen dienen, ook de ziekenhuizen en medisch specialisten.

Zorgsparen, Medical Savings Accountants, gaat niet werken om een non-probleem op te lossen. Het Centraal Plan Bureau heeft e.a. op een rijtje gezet: netto zorguitgaven in 2010 bedroeg in Nederland minder dan 9% van het BNP. Bij ongewijzigd beleid stijgen deze netto zorguitgaven naar 14%. Volgens het CPB geen enkel probleem. Duitsland, frankrijk e.d. zitten daar nu al op en zijn niet failliet.

CPB stelt de vraag of de bevolking nu een bezwaar heeft tegen de zorguitgaven of het openbaar bestuur/politiek.

Antwoord: ambtenaren en politici maken er bezwaar tegen omdat de stijging van de zorguitgaven andere uitgaven die zij graag zouden willen doen verdringen.

De uitgaven van het Openbaar Bestuur, zelfs zonder politie, defensie en onderwijs, zijn nu al de grootste uitgaven van dezelfde Overheid. Frankrijk, ambtenarenland bij uitstek, heeft nu relatief minder ambtenaren, semi-ambtenaren, pseudo-ambtenaren en u-bocht ambtenaren per hoofd van de bevolking dan Nederland.

Holle bolle Gijs de Nederlandse Overheid moet op dieet worden gezet: vraagje: waarom is 1 op 9 rijksambtenaren een directeur van een afdeling terwijl dit in de privaat 1 op 50 is? Andere vraag: waarom werkt in Nederland ruim 60% van de academici bij de Overheid en in Japan, USA e.a. landen nog geen 15%?

Maar ja. In andermans vlees snijden is altijd makkelijker dan in eigen vlees.

Het selectief winkelen bij andere landen gaat meer en meer uit de hand lopen. Singapore is nu het voorbeeld voor Nederland. Echter niet alles uit Singapore wordt overgenomen. Medisave (zorgsparen) gaat daar samen met Medishield en Medifund en tevens zijn de premies inkomensafhankelijk.

Zorgsparen, dat is in essentie het opeten van een afbetaald onroerend goed, doet de kosten van de zorg niet verlagen.

Het is een schijnoplossing van een politiek probleem.

Ras

6 november 2011

Het lijkt een logisch idee. Maar er ontstaat wellicht een tweedeling in de maatschappij. Op dit moment zijn er 47% van de mensen die geen eigen huis bezitten en dus ook die geen kapitaal opbouwen via het eigen huis.
Een beter idee zou zijn om een vorm van zorgsparen in te voeren die voor alle nederlanders geldt conform de pensioenen. Het is echter wel de vraag of dat nog wel op tijd is, want de grote golf van vergrijzing is juist de komende 30 jaar en dus waarschijnlijk ook de grote golf van bijbehorende ziektekosten die door een kleine groep moet worden opgebracht. Het idee is goed voor de lange termijn om ook voor de hoge ziektekosten te sparen, al zie ik in de uitwerking nog wel de nodige studies die moet worden uitgevoerd. Met name hoe de solidariteit behouden blijft voor mensen die minder in staat zijn om te sparen.

dickgaasbeek

7 november 2011

Twee dingen:
1. Voor de goede orde: de tijd dat je door een eigen huis te bezitten kapitaal opbouwt ligt al enige tijd achter ons...
2. Met de dag wordt duidelijker dat de situatie zoals die geschetst werd in de documentaire Sicko van Michael Moore ook ik ons land realiteit wordt. En dat betekent, dat net als in de USA, mensen eerst failliet gaan aan zorgkosten en dan geen zorg meer krijgen omdat ze geen geld meer hebben.
Terwijl anderen tonnen verdienen aan het schuiven met dat geld. Willen we dat dan?

Gericke

10 november 2011

Ook meneer Bos, de overgelopen socialist, had dat idee. Maar kennelijk zijn de heren door hun waanzinnige deskundigheid helemaal de draad kwijt. Je huis belenen en je pensioen inzetten voor zorg. Hartstikke leuk en als de centen op zijn einde zorg. Mogelijk zo'n regeling ietsje verfijnen met bv. 15.000 euro vrijstellen voor de begrafenis.
Want hadden we dat al niet eerder gehad: je huis opeten als je in het bejaardenhuis ging.
En wat is een huis waard als er honderdduizenden aangeboden worden? Toch helemaal niets?
En wat moet een bank met een huis. Banken willen geen huizen maar hypotheken verkopen. De hypotheekcrisis in Amerika kwam toch doordat heel veel mensen hun huis niet meer konden betalen en dan tegen de bank zeiden hier heb je het, de mazzel met mijn huis. En zo staan er nu miljoenen onverkoopbare huizen te verkrotten.
Maar wat die twee deskundigen gemakshalve vergeten is de AWBZ verzekering. Was dat niet bedoeld om de zorg voor ouderen te bekostigen? Meneer Bos zou moeten weten dat uit die AWBZ-pot voor miljarden andere dingen dan zorg getaald worden. Feitelijk is dat oplichten van de burgers.
En dan het verschijnsel dat de zorg ons straks 20% van de inkomsten gaat kosten. En wat zou dat dan? Wie bepaalt hoeveel procent dat mag zijn? Al wordt het 90%. Misschien wat minder rommel maken en producten wat duurzamer. Een TV kan gemakkelijk 40 jaar mee en hetzelfde geldt voor een wasmachine of auto. Maar kennelijk is de beschaving zodanig weggezakt dat alles heel veel mag kosten behalve de zorg.

Top