ACTUEEL

'Zorgkosten ouderen onvermijdelijk omhoog'

Het is onvermijdelijk dat ouderen meer moeten gaan betalen voor zorg. Dat zei oud-minister Wouter Bos, tegenwoordig adviseur zorg bij KPMG, zondag in het tv-programma Buitenhof.

Zorgkosten

Hij deed zijn uitspraak in Buitenhof naar aanleiding van het plan van Paul Schnabel  om ouderen de waarde van hun huis in te laten zetten om hun zorgkosten te betalen.

Singapore

Het zou goed zijn om te kijken naar een systeem waarbij van jongs af aan wordt gespaard voor de zorgkosten op oudere leeftijd, zoals dat nu al in Singapore is geregeld, zei Bos. "De kosten die te maken hebben met ouder worden zijn voorspelbaar. Die hoef je niet te verzekeren, daar kun je ook voor sparen'', aldus Bos. Minister Schippers  wil volgens Bos ook die kant uit, "hoewel ze dat niet openlijk zo zal zeggen''.

Ingekrompen

De minister zet in op het betaalbaar houden van de zorg door ziekenhuizen en verzekeraars te vragen de kosten in de hand te houden. Dat kan mogelijk voorkomen dat mensen zelf meer moeten gaan bijdragen, bijvoorbeeld doordat het eigen risico omhoog gaat of doordat het basispakket van de zorgverzekeraar wordt ingekrompen. (bron: ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

6 november 2011

Paul Schnabel en W Bos gaan uit winkelen en zien wat moois liggen en zeggen; dat willen wij ook!

Gemakshalve zien ze wat over het hoofd.

Singapore is geen Nederland.

Medical Savings Accountants, Medisave genoemd in Singapore, maken een deel uit van een complex zorgstelsel dat niet 1, 2, 3 over te nemen is door Nederland. MediShield en Medifund horen er ook bij. Een MSA is belastingvrij; een aftrekpost dus. Wat betekent dat voor de Nederlandse Schatkist? Tevens is het Singaporese zorgstelsel een stelsel zonder overheidsbudgettering; de kosten worden niet gedrukt door invoering van een MSA (Medisave/Medishield/Medifund) systeem. En er is een inherent probleem met wie de spaargelden moet gaan beheren? Een verzekeringsmaatschappij? Overheid of privaat? Wat als deze omvalt? Financiële crisis komen immers frequent voor en wie staat er dan garant voor de verliezen?

En economisch is er het probleem dat geld wordt onttrokken aan de economie: spaargelden kunnen niet worden besteed aan consumptie en consumptie is wat de moderne maatschappij aan de gang houdt.

Tot slot is de premie heffing in Singapore op basis van een percentage van het inkomen. Het Singaporese zorgstelsel is op het fundament van een NHS model gebaseerd.

En werkt het systeem?

Medical Savings Accounts: Lessons From Singapore
by William C. Hsiao

Failure to contain costs. Singapore compels
people to save and pay with their own
money when they demand services. Has this
approach in fact reduced the demand for
medical services, or has provider-induced
demand offset any increased consumer costconsciousness
in demanding medical services?
Unfortunately, Singapore never collected
the data to answer these questions
directly, nor are comprehensive and detailed
data on the Singapore hospitals and clinics
available publicly. Comparing the percentage
of Singapore’s gross domestic product
(GDP) on health care with those of other
nations leads to misleading conclusions because
Singapore does not have a complete
and accurate accounting of its health expenditures22
However, there are some broad indicators
to show whether consumers’ direct
payment successfully controls cost escalation
in Singapore.
The per capita cost of health care in
Singapore, in fact, rose faster after the introduction
of the Medisave program in 1984
(Exhibit 2). Health expenditures per capita
rose at an average rate of 13 percent per
year-2 percent faster than the average before
the introduction of Medisave.23 Part of
this accelerated rate of increase was attributable
to the upgrading of public hospital facilities
but mostly caused by other factors.24
Singapore found that hospitals largely did
not compete on price. For example, the average
charge of private hospitals for an appendectomy
was twice that of the prestigious
Singapore General Hospital.25 Hospitals
competed instead by offering the latest technology
and expensive equipment, which appeared
to be demanded by physicians and
accepted by the public as an indicator of
quality. Once the new technology was put to
use, it produced a higher cost inflation rate
in medical services. Ten years after the reform,
Singapore is saddled with widespread
duplication of expensive medical equipment
and high-technology services.

In spite of Singapore’s
strong belief in and commitment to a free market, the White Paper concludes:
Market forces alone will not suffice to hold
down medical costs to the minimum. The
health care system is an example of market
failure. The government has to intervene directly
to structure and regulate the health syst
em. 2 8
The White Paper sets a new direction for
Singapore’s health policy. It states that the
government must regulate the supply of hospital
beds and physicians to reduce providerinduced
demand. Moreover, the gorernment
has to gradually restore fee regulation
for hospital and physician services to curb
the market power of private providers to set
excessively high fees.

----En de buitenhof uitzending is verplichte kost voor alle zorgaanbieders in Nederland. De SER is al bezig om e.a. door te voeren. De SER is de polder van Nederland. Dit beleid zal ongeacht politieke kleur van een Kabinet worden doorgedrukt.

Nu nog de haven van Singapore, het onderwijs van Singapore, de Welvaart van Singapore, de kwaliteit van het openbaar bestuur, de hoogte van de belastingen, de hoogte van de BTW, de hoogte van de overige belastigingen e.d.

Als je toch aan het winkelen bent...........

ah janssen

6 november 2011

Het zou goed zijn om te kijken naar een systeem waarbij van jongs af aan wordt gespaard voor de zorgkosten op oudere leeftijd, zoals dat nu al in Singapore is geregeld, zei Bos.
Commentaar: net zoiets als veertig jaar sparen voor je pensioen en er dan achter komen dat ze door risicovol beleggen je pensioen verspeeld hebben.

''De kosten die te maken hebben met ouder worden zijn voorspelbaar. Die hoef je niet te verzekeren, daar kun je ook voor sparen'', aldus Bos. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil volgens Bos ook die kant uit, ''hoewel ze dat niet openlijk zo zal zeggen''.
Commentaar: al dit soort spaarpotjes zoals de WAO worden leeggeroofd om allerlei gaten in de begroting te dichten.

De minister zet in op het betaalbaar houden van de zorg door ziekenhuizen en verzekeraars te vragen de kosten in de hand te houden.
Commentaar: dat dit soort gedragingen niet echt uit henzelf komen hebben de krantenberichten van de afgelopen tijd al bewezen.

Dat kan mogelijk voorkomen dat mensen zelf meer moeten gaan bijdragen, bijvoorbeeld doordat het eigen risico omhoog gaat of doordat het basispakket van de zorgverzekeraar wordt ingekrompen.
Commentaar: wie heeft er nu het meest belang bij een verhoging van de eigen bijdrage of inkrimping van de dekking. Juist ja. Dat zijn de zorgverzekeraars!

M. de Jong

7 november 2011

Michael Moore is met diverse mensen uit de VS naar Cuba gegaan, omdat daar het zorgstelsel gratis is en de medicatie een fractie kost i.t.t. de VS. Inderdaad meneer Bos, door de in 2006 ingevoerde marktwerking binnen ons zorgstelstel schieten de privéklinieken als paddenstoelen uit de grond. Ondanks de dalende prijzen per behandeling, neemt de kostenstijging toe, omdat opereren meer oplevert dan niet opereren (bijv. hernia). De totale kosten van de toegenomen behandelingen, die per keer worden betaald, steeg met 12% per jaar tegen 3% in de jaren voor 2006. De h.a. zou veel en veel minder (dure) chemische medicatie met vele bijwerkingen waarvoor weer andere medicatie noodzakelijk is, kunnen voorschrijven, voor elk wissewasje een pil. H.a. ontvangt provisie van de farmaceutische industrie. Preventief werken bevorderen door meer bewegen en jaarlijks controle van BMI, bloeddruk, cholesterol, glucose, vitaminen (mn D3), urine eventueel darmonderzoek d.m.v. ontlasting. Uitsluitend in noodgevallen chemische medicatie met de nodige bijwerkingen gebruiken.

Top