ACTUEEL

‘Verzekeraars achter pgb-vervangende regeling’

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) denkt de twijfels bij de zorgverzekeraars over een nieuwe vergoedingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten te hebben weggenomen.

Uitvoerbaarheid

Ze meldde de Tweede Kamer dinsdag dat de verzekeraars die eerder kritiek hadden op de uitvoerbaarheid van de regeling, nu onder voorwaarden geen belemmeringen meer zien. De vergoedingsregeling moet er per 2012 komen voor mensen die geen beroep meer kunnen doen op het persoonsgebonden budget (pgb) waarmee ze zelf zorg kunnen regelen.

Toelatingscriteria

De verzekeraars noemden de opzet eerder cliëntonvriendelijk, voorzagen een nieuwe bureaucratie en vonden de toelatingscriteria voor deze regeling te vrijblijvend. Veldhuijzen van Zanten heeft toegezegd dat ze de criteria voor 1 januari 2012 “eenduidig en eenvoudig” uitschrijft.

Ook herhaalt ze dat ze - als het nodig is - contact houdt met de zorgverzekeraars die contracten moeten gaan sluiten met nieuwe zorgaanbieders. Volgens Veldhuijzen van Zanten zijn er nu 175 contracten (10 procent van alle afgesloten contracten) met nieuwe aanbieders die flexibele zorg kunnen verlenen.

Kritiek

PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie zagen de kritiek van de verzekeraars als steun voor hun pleidooi om de plannen uit te stellen. Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) vindt na deze brief van de staatssecretaris nog steeds dat de pgb-maatregel “aan alle kanten rammelt en is gebaseerd op drijfzand-aannames”. Volgens haar blijven mensen in “volstrekte onzekerheid” en wordt de Kamer gepasseerd: “Niemand kent nu de criteria”.

Geen uitstel

Veldhuijzen van Zanten wil niet van uitstel weten. “Het later laten ingaan van de maatregelen doet onterecht het beeld ontstaan dat de maatregelen niet nodig zijn.” De bewindsvrouw grijpt in bij het populaire pgb om in 2015 een kostenoverschrijding van 700 miljoen euro te voorkomen. Zo’n 130.000 mensen regelen nu hun zorg met een pgb. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

8 november 2011

Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten pakt op onheuse wijze een grote groep weerloze patienten: chronisch zieken en gehandicapten.
Waarom zwijgt zij over de grootscheepse DBC fraude door haar collega's falende en frauderende artsen:
Een miljard euro: 10 maal één miljoen euro!!!
Patienten zijn vogelvrij en artsen staan boven de wet.

Job Schreuder

8 november 2011

De nieuwe brief van VWS gaat voorbij aan drie punten:
1. De eerste alinea van de brief van Zorgverzekeraars Nederland van 1 nov 2011 luidt als volgt:
"Staatssecretaris Veldhuijzen-Van Zanten heeft maatregelen aangekondigd waarbij cliënten met een indicatie voor extramurale zorg worden uitgesloten van het pgb. Zorgverzekeraars hebben vanaf het begin hun zorgen uitgesproken over deze maatregelen. Met het aangekondigde beleid worden ook verzekerden getroffen die tot de beoogde, oorspronkelijke doelgroep (mensen kunnen langer zelfstandig thuis blijven) van het pgb behoren en zelf de zorg prima hebben georganiseerd."
2. Het is mooi dat zorgkantoren een klein begin hebben gemaakt met het contracteren van (nieuwe) kleine zorgaanbieders en van zzp'ers voor (extra) naturazorg. Dan hebben we het echter nog niet over groep van de zeer vele zorgverleners die met een arbeidsovereenkomst (vaak kleine bijbanen) werken voor budgethouders.
3.Contracteren van zzp'ers door zorgkantoren en straks ook gemeenten vanwege het stapsgewijs grotendeels vervallen van PGB vorm bij zorg is één. Het vervolgens goed regelen van de uitvoering van de zorg (waaronder begeleiding en krotdurend verblijf) is twee. Zorgkantoren en gemeenten moeten dan ook een belangrijk deel van het regelwerk rond de uitvoering van de zorg gaan overnemen van budgethouders of hun verwanten. Dat is de grootste opgave bij de ingrepen in het PGB en de voorgenomen decentralisatie van de functies begeleiding en de functie kortdurend verblijf.

Jurgen

8 november 2011

De voorgenomen decentralisatie van de functies begeleiding en kortdurend verblijf uit de AWBZ naar de WMO (gemeenten) kan allerlei grote gevolgen hebben voor groepen cliënten.
Denk aan de vele cliënten waarbij persoonlijke verzorging en begeleiding individueel in de dagelijkse praktijk door elkaar heenlopen. Maar waarbij deze straks in twee verschillende wettelijke regelingen zitten. Het ministerie van VWS heeft voor de praktische uitvoering van de zorg in die situatie nog steeds geen goede oplossing en zwijgt er over.
Als klap op de vuurpijl: het criterium van 10 uur per week om voor de vergoedingsregeling persoonlijke zorg in aanmerking te komen is volgens de brief in 2012 nog wel gebaseerd op functies persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Maar vanaf 2013 is hetzelfde criterium alleen gebaseerd op de functies persoonlijke verzorging en verpleging! Welke ratio zit daar nu achter?

Top