ACTUEEL

Pilot stelt verpleegkundige centraler

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) starten een pilot in elf zorginstellingen met Magneetplus, een project dat de rol van de verpleegkundige centraler stelt. Deelnemende instellingen onderscheiden zich op het gebied van personeelsbeleid, kwaliteit van zorg en patiëntgerichtheid. De zes ziekenhuizen van de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, twee thuiszorgorganisaties en drie verpleeg- en verzorgingshuizen zijn de eerste instellingen die participeren in de pilot.

Positieve ervaringen met magneetziekenhuizen

Magneetinstellingen stellen zichzelf de vraag hoe je de verpleegkundige meer zeggenschap geeft. Magneetplus is gevormd naar het voorbeeld van de Amerikaanse ‘magnet hospitals’. Verpleegkundigen staan in deze instellingen meer centraal in de organisatie. Zij hebben meer autonomie en zeggenschap, er wordt structureel geld en tijd in hen geïnvesteerd en ze zijn vertegenwoordigd in alle lagen van de organisatie. In Amerika zit de verpleegkundige bijvoorbeeld ook in de raad van bestuur, zegt Monique Roedoe, perswoordvoerster van V&VN. De verpleegkundigen in magneetinstellingen stijgen in aanzien. Alhoewel Amerikaanse artsen in eerste instantie sceptisch waren, is de samenwerking en vertrouwensband tussen beiden versterkt. De Amerikaanse magneetziekenhuizen kennen een hogere arbeidstevredenheid bij verpleegkundigen, weinig problemen met werving, lage verloopcijfers en hogere scores op kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid.

Vertaling naar Nederlandse situatie

Het Nederlandse model richt zich meer op de meetbaarheid van de effecten op de patiëntenzorg. In de pilot wordt de vragenlijst voor de nulmeting verder ontwikkeld en getoetst. Met de uitkomsten kan de instelling vervolgens aan het werk waarna opnieuw een meting plaatsvindt.  Bestuursvoorzitter Maarten Rook van het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein zegt namens de zes ziekenhuizen: "Deze ontwikkeling sluit goed aan bij onze ambitie om topzorg te leveren en topwerkgevers te zijn."

Positieve uitwerkingen

Marian Kaljouw, voorzitter van V&VN: “Een Magneetplus-instelling word je niet zomaar en het vraagt een andere manier van werken, maar elke zorginstelling kán het doen”. Volgens Kaljouw is groei van het aantal magneetinstellingen goed voor zowel de instellingen, de verpleegkundigen als de kwaliteit van de zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top