Finance

Branden kosten zorg 84 miljoen euro

In zorginstellingen brak in 2007 elfhonderd keer brand uit. De totale schade bedraagt 84 miljoen euro. Dat meldt de VROM-Inspectie.

VROM-Inspectie controleert instellingen

De inspectie heeft voor ziekenhuizen, verzorgingshuizen en psychiatrische inrichtingen een lijst opgesteld met welke hun gebouwen op een simpele manier brandveiliger kunnen worden gemaakt. Het gaat om het vrijhouden van gangen, beter zichtbare vluchtwegen en het afsluiten van afvalcontainers. In het najaar controleert de VROM-Inspectie de instellingen op vooruitgang op deze gebieden. De instellingen zelf zijn ook bezig om maatregelen te nemen.

Verbeterpunten brandveiligheid

De inspectie heeft twee jaar geleden aangekondigd een lijst van snelle verbeteringen op te stellen nadat was gebleken dat slechts een klein deel van de instellingen aan de brandveiligheidseisen voldeed. De aandacht ging destijds met name uit naar het opdelen van gebouwen in afsluitbare compartimenten en snelle beschikbaarheid van bedrijfshulpverlening. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top