ACTUEEL

ZonMw wil etniciteit patiënten registreren

Artsen moeten de afkomst van hun patiënten gaan vastleggen. De registratie van etnische achtergronden leidt tot beter onderzoek naar de vraag waarom bepaalde bevolkingsgroepen een slechtere gezondheid hebben of minder vaak bij de dokter langs gaan. ZonMw pleit hiervoor in een rapport dat donderdag 23 april is verschenen.

Verklaring verschil bevolkingsgroepen

De gezondheid van allochtonen is  minder. Perinatale sterfte, zuigelingensterfte, schizofrenie, depressie, diabetes en hart- en vaatziekten komen onder bepaalde bevolkingsgroepen meer voor dan onder autochtone Nederlanders. Daarnaast hebben allochtonen minder toegang tot de gezondheidszorg. Er is meer onderzoek nodig om de oorzaak hiervan te achterhalen. Daarvoor is registratie van etniciteit vereist.

Gezondheidswinst en betere preventie

In de Tweede Kamer is begrip voor de oproep van ZonMw, maar de registratie mag alleen maar gebruikt worden voor gezondheidswinst en een betere preventie. PvdA-Kamerlid Khadija Arib begrijpt de angst voor misbruik van de gegevens. De informatie moet daarom binnen de gezondheidszorg blijven en zorgverzekeraars zouden er bijvoorbeeld niet over mogen beschikken.

Ontbreken van cijfers

Het CDA wil het standpunt van minister Klink afwachten, maar staat in principe positief tegenover registratie voor betere preventie. VVD'er Halbe Zijlstra ziet het punt van ZonMw, omdat er nu geen harde cijfers zijn over het verband tussen herkomst en ziektes. Hij zou bijvoorbeeld meer inzicht willen in huwelijken tussen neven en nichten onder bepaalde bevolkingsgroepen.

Standaardisatie in registratie

Zijlstra denkt dat het College Bescherming Persoonsgegevens moeilijk kan gaan doen over deze registratie. Hij wil ook niet dat alle artsen de afkomst van hun patiënten in hun dossiers gaan opnemen. Het gaat vooral om gegevens die van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Overigens pleit ZonMw er ook voor om de etniciteit van deelnemers aan onderzoek naar gezondheidszorg standaard te registreren. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top