ACTUEEL

EU-richtlijn: patiënt kan makkelijker grens over

Het wordt makkelijker voor patiënten om in het buitenland een medische behandeling te ondergaan en daarvoor vergoed te worden. Een meerderheid van het Europees Parlement heeft donderdag 23 april ingestemd met een voorstel waarin patiëntenrechten in grensoverschrijdende gezondheidszorg zijn vastgelegd.

Bureaucratische rompslomp

Door de nieuwe EU-richtlijn kunnen patiënten, wanneer hun arts het daarmee eens is, zonder veel bureaucratische rompslomp in andere EU-lidstaten geholpen worden. Een voorstel van VVD-Europarlementariër Jules Maaten regelt dat patiënten met zeldzame ziektes nog makkelijker elders een behandeling kunnen krijgen als dat nodig is. Ook komt er op aandrang van Maaten een ombudsman bij wie patiënten met klachten kunnen aankloppen.

Marktwerking in de zorg

Maaten is blij met de uitkomst van de stemming in het Europarlement. Desondanks betreurt hij het feit dat de fracties van SP en GroenLinks tegen hebben gestemd. SP-Europarlementariër Kartika Liotard zegt tegen te hebben gestemd omdat de richtlijn de nationale zorgstelsels ondermijnt en de deur openzet voor marktwerking.

Waarborgen nationale zorgstelsels

De PvdA onthield zich van stemming. Volgens Europarlementariër Dorette Corbey moeten de lidstaten absoluut zeggenschap houden over de inrichting van hun gezondheidsstelsel. Zo zou volgens Corbey het voorstel moeten waarborgen dat verzekerden niet het risico lopen om verplicht in het buitenland een behandeling te moeten ondergaan, omdat zorgverzekeraars dit opleggen. Daarnaast vindt Corbey het van belang dat verzekerden die wel over de grens gaan, eerst toestemming van hun zorgverzekeraar vragen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top