ACTUEEL

Kankerpatiënt verlangt meer van huisarts

De Nederlander wil bij kanker een groter beroep kunnen doen op de huisarts: om het risico op kanker in kaart te brengen, om de behandelmogelijkheden te bespreken en als genezing niet meer mogelijk blijkt, voor (medische)begeleiding in de laatste dagen voor het overlijden. Dat blijkt uit onderzoek dat het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft laten uitvoeren.

Meer onderzoek

Er is echter meer onderzoek nodig om in de huisartsenpraktijk goede zorg aan patiënten met kanker te kunnen leveren. Bestuursvoorzitter Arno Timmermans: “Het ontbreekt aan voldoende wetenschappelijk onderzoek naar de zorg aan patiënten met kanker in de eerste lijn. Er ligt een uitdaging voor de universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde om onderzoek te doen naar verschillende onderdelen van de zorg: vroegdiagnostiek in de huisartsenpraktijk, de rol en opstelling van de huisarts bij de behandeling en nacontrole en de behandeling van co-morbiditeit bij kanker.” Dit is vooral van belang omdat het aantal kankerpatiënten toeneemt. Daarbij krijgt kanker steeds meer het karakter van een chronische aandoening.

Behoeften

TNS NIPO heeft in opdracht van de NHG onderzoek gedaan onder de Nederlandse bevolking en huisartsen welke rol zij voor de huisarts zien weggelegd bij kanker. Het blijk dat 89 procent van de Nederlanders de behoefte heeft –als men kanker zou hebben- de behandelmogelijkheden met de huisarts door te spreken. Huisartsen vinden dat controles na behandeling voor kanker op een verantwoorde manier in de huisartsenpraktijk moeten kunnen plaatsvinden. Dit zou 78 procent Van de Nederlanders zou zeker of misschien willen.

Gezondheidswinst

Dat het betrekken van de huisarts bij kankerbehandeling bijdraagt aan het welzijn van de patiënt blijkt bewezen. De Deense hoogleraar Huisartsgeneeskunde Frede Olesen, gastspreker op het NHG Congres op 18 novemer, met als thema ‘Als het kanker is… bijzondergewone huisartsenzorg’, constateert dat de eenjaarsoverleving bij patiënten met kanker in Nederland hoger is dan in andere Europese landen met een poortwachtersysteem, zoals Schotland, Engeland en Denemarken. Hij deed internationaal onderzoek naar het poortwachtersysteem in de zorg in relatie tot overleving bij kanker. Olesen wijst dit resultaat toe aan de goede samenwerking tussen huisartsen en specialisten in Nederland en de toegankelijkheid tot de mogelijkheden om verder onderzoek te laten doen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

17 november 2011

Serieus genomen worden wanneer je bij een huisarts komt is de eerste stap.
Mijn moeder werd naar huis gestuurd bij de huisarts, omdat het volgens hem zou gaan om een gescheurde spier zonder de buik te hebben gevoeld. 10 Dagen later lag ze in het ziekenhuis en is op zaterdag geopereerd. Darmkanker met uitzaaiingen naar de lymfe. De pijn werd veroorzaakt door een ontsteking; de tumor was gaan vastzitten aan de buikwand. Mijn moeder komt nooit bij een huisarts en als je dan komt en hij doet het zo makkelijk af dan is de vertrouwensrelatie kapot en komt dit ook niet meer goed. Ze heeft nu een andere huisarts wat gelukkig heel goed voelt.

Kranenbarg

27 oktober 2012

Patiënten willen dat huisartsen een combinatie van reguliere en complementaire zorg toepassen. Dat blijkt uit een onderzoek onder volwassenen met chronische gewrichtsklachten. De onderzoeks-resultaten worden op 4 oktober gepresenteerd op het congres Heel de Mens in Utrecht. Aan respondenten is onder meer gevraagd of zij complementaire behandelwijzen gebruiken voor hun huidige klachten en hoe zij de rol van de huisarts zien.

Top