ACTUEEL

Tilburgse ziekenhuizen overwegen fusie

Het TweeSteden ziekenhuis en het St. Elisabeth Ziekenhuis, beide in Tilburg, willen fuseren. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) meldt dit op haar website.

Het TweeSteden ziekenhuis en het St. Elisabeth Ziekenhuis bieden allebei klinische, topklinische en niet klinische algemene ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg in Midden-Brabant. Het St Elisabeth Ziekenhuis heeft een jaaromzet van 217 miljoen euro, 555 bedden en 168 medisch specialisten. Het Tweesteden ziekenhuis is met een omzet van 166 miljoen, circa 500 bedden en 121 specialisten, een slagje kleiner.

Dicht op elkaar

Volgens bestuurder Marcel Visser van het St. Elisabeth moet de toenadering tussen de twee Tilburgse ziekenhuizen gezien worden in het licht van het landelijk beleid van concentratie en spreiding van zorg. “In Tilburg speelt dat in het bijzonder omdat we met twee behoorlijke ziekenhuizen dicht op elkaar zitten, die voor een deel dezelfde behandelingen doen”, aldus Visser.

Afstemming

De uiteindelijke samenwerkingsvorm hangt ondermeer af van het oordeel van de NMa. Daarnaast spelen er praktische kwesties zoals de mogelijkheid tot afstemming van de ICT-infrastructuur die in beide ziekenhuizen verschilt.

Due diligence

Vooruitlopend op het oordeel van de NMa is er een due diligence-onderzoek gestart om eventuele financiële obstakels voor verdere samenwerking in kaart te brengen. Daarnaast zijn stakeholders als de zorgverzekeraars, de ondernemings- en cliëntenraad al gepolst. Begin 2012 willen de ziekenhuizen knopen doorhakken.

Spreiding

Visser is niet bevreesd dat de scepsis in politiek Den Haag over fusies in de zorg verdere samenwerking in de weg zal staan. “In onze plannen gaat het nadrukkelijk niet alleen over concentratie van zorg, maar ook over spreiding”, reageert Visser. “Dat betekent dat we voor laagcomplexe zorg arrangementen zullen bedenken dichter bij de patiënt. We denken er ook absoluut niet aan om de twee ziekenhuizen af te breken en alle zorg in één grote moloch onder te brengen. Die tijd is wel zo’n beetje voorbij. Daarbij komt dat we ook niet het geld hebben om te slopen en een groot nieuw gebouw neer te zetten.” Op grond van de lopende financiële verplichtingen verwacht Visser dat nieuwbouw niet eerder dan in 2025 aan de orde is.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top