ACTUEEL

‘Toename scootmobielen logistieke nachtmerrie'

‘Toename scootmobielen logistieke nachtmerrie'

Zorginstellingen worden door een toename van het aantal rollators en scootmobielen onveiliger. Het zorgpersoneel komt niet meer toe aan haar primaire taken. Dit stelt André van der Sterre, directeur bij liftbedrijf KONE.

Logistiek

Zorginstellingen zijn niet ingericht op vergrijzend Nederland, dat zich in grote getale op rollators en scootmobielen door de zorgpanden beweegt. Smalle gangpaden, liften en deuren zorgen voor logistieke nachtmerries. De efficiency van de zorgverlening en het gebruikersgemak gaat hierdoor achteruit volgens Van der Sterre.

Van der Sterre: “Waar vroeger acht mensen in een lift stonden, staat nu één scootmobiel. Gangpaden en deuren zijn bij calamiteiten ontoegankelijk door de apparaten die mensen gebruiken.” Daarnaast kunnen gebruikers van scootmobielen deuren moeilijk openen, omdat ze niet bij de deurknop kunnen en liften zijn vaak zo gebouwd dat er net geen twee scootmobielen naast elkaar kunnen staan. Het schaarse zorgpersoneel staat daarom net als patiënten ellenlang te wachten op overvolle liften of moet deuren voor ouderen openen. “Juist in deze tijd moet het zorgpersoneel in staat worden gesteld om zo efficiënt mogelijk te werken”, zegt Van der Sterre.

Verdubbeling aantal scootmobielen

Medio 2006 waren er in Nederland naar schatting 150.000 scootmobielen. In 2009 waren dit er 250.000 tot 300.000. Naar verwachting stijgt dit aantal naar 600.000 in 2030. Dat blijkt uit cijfers van Consument en Veiligheid over de toename van het aantal scootmobielen.

Innovatie

Architecten en opdrachtgevers zouden volgens Van der Sterre daarom nieuwe zorginstellingen ruimer moeten opzetten en meer laten aansluiten bij de huidige behoeften, zodat mensen met scootmobielen en rollators op hun gemak door de panden kunnen bewegen. “Daarnaast moeten liften zo worden gebouwd dat er minimaal twee scootmobielen naast elkaar kunnen staan. Deuren moeten anders worden geplaatst, zodat bewoners deze zelf kunnen openen. Zo kan het personeel zich bezighouden met het haar primaire taak, namelijk zorg verlenen.”

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Hermsen

16 november 2011

Een prachtig verkooppraatje en voor nieuwbouw een aanwijzing en mogelijkheid. Probleem is er natuurlijk wel maar de oplossingen zijn divers. Trainen, aanwijzingen geven maar ook alternatieven zoeken voor verplaatsing binnenshuis. De scootmobiel is immers bedoeld voor verplaatsing buitenshuis (soort fiets dus en daar ga je als regel ook niet mee naar binnen). Een eis bij verstrekking (en dus ook intrekken) is de afstand die iemand zelf nog kan afleggen met of zonder een loop hulpmiddel...

Hermans

16 november 2011

De Zorginstellingen zouden op de eerste plaats een scootmobiel-stalling moeten maken. In verband met brandveiligheid mogen scootmobielen niet meer in een gangpad.
Van der Sterre doet net als vele instellingen na-apen over aantallen scootmobielen, de genoemde scootmobiel aantallen kloppen niet. Wellicht dat “Consument en Veiligheid” daarom de aantallen niet meer op haar site heeft staan. Er zijn minder dan 200.000 door gemeenten in bruikleen verstrekte scootmobielen in Nederland. Een logistieke nachtmerrie zal het heus niet worden, als de hedendaagse trend verder gaat met bezuinigen, scootmobielpoolen en hogere eigen bijdragen Er zal eerder een stagnering zijn dan een stijging.

van der Sar

17 november 2011

Is dit nu marktwerking in de zorg?

Directeuren van een liftbedrijf vraag naar zijn producten laten creeren in Skipr?

Cervantes

21 juni 2012

Inderdaad is dit marktwerking en geheel terecht.
Als de overheid voor wat dan ook subsidies verstrekt dan kun je wachten op exhorbitante gebruikmaking van de betreffende regeling.
Vervolgens worden de liftfabrikanten belaagd waaarom scootmobielers zo lang moeten wachten voor de lift komt.

Top