ACTUEEL

‘Ziekenhuizen dreigen op zwart zaad te komen’

‘Ziekenhuizen dreigen op zwart zaad te komen’

Nederlandse ziekenhuizen dreigen in acute financiële nood te raken. Zonder maatregelen kan volgend jaar zelfs de betaling van de salarissen in het gedrang komen. Dat constateert accounts- en adviesbureau PwC.

Uit de jaarlijkse brancheanalyse blijkt volgens PwC dat de Nederlandse ziekenhuissector een enorme financieringsbehoefte heeft. De totale schuld aan verzekeraars bedroeg eind 2010 al 1,6 miljard euro. Deze schuld moet worden omgezet in bankkrediet, maar de banken zijn steeds minder bereid om leningen te verstrekken. Daarbij komt dat de ziekenhuissector komend jaar te maken krijgt met uitbreiding van vrije prijsvorming en de invoering van een nieuw declaratiesysteem.

Gat

De introductie van DBC’s op weg naar transparantie (DOT) betekent ondermeer dat ziekenhuizen pas later kunnen factureren. “Daardoor ontstaat een acuut cashprobleem”, stelt Arjen Hakbijl, partner bij PwC. “Dat gaat om vele miljoenen per ziekenhuis per maand. Stel dat er gemiddeld twee maanden later gefactureerd wordt en de impact per ziekenhuis gemiddeld 10 à 15 miljoen euro extra liquiditeitsbehoefte is. Dan gaat het landelijk om een miljard euro extra. Zorgverzekeraars én bankiers staan allebei niet te trappelen om dit gat te vullen."

Regeling

Toch is volgens PwC een landelijke voorschotregeling onontkoombaar, omdat anders veel ziekenhuizen straks niet meer aan hun lopende betaalverplichtingen kunnen voldoen. "Zonder bevoorschotting of uitbreiding van bankkredieten wordt het vanaf aankomend voorjaar nijpend als er salarissen moeten worden betaald, terwijl zorgproducten nog niet gefactureerd kunnen worden”, aldus Arjen Hakbijl. “Een landelijke voorschotregeling om de effecten van het nieuwe declaratiesysteem en de toenemende prestatiebekostiging in deze transitieperiode op te vangen is onontkoombaar."

Hoofdlijnenakkoord

De NVZ vereniging van ziekenhuizen gaat er vooralsnog van uit dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen tijdig afspraken zullen maken over een dergelijke bevoorschotting. Tegenover de NOS sprak NVZ-voorzitter Roelf de Boer de verwachting uit dat “de soep niet zo heet zal worden opgediend” als nu het geval lijkt. “De verzekeraars kunnen niet onder bevoorschotting uit”, aldus De Boer. “Want in het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord van 4 juli, dat ook door de verzekeraars is getekend, staat dat ze zullen voorfinancieren.”

Scepsis

Tezelfdertijd toonde De Boer zich sceptisch over de manier waarop de verzekeraars tot op heden uitvoering hebben gegeven aan het hoofdlijnenakkoord. Zorgverzekeraars lijken zich tot nu toe niet te houden aan nieuwe afspraken over de vooruitbetaling van de kosten van ziekenhuisbehandelingen, aldus De Boer. Eind augustus was er ook al ophef over de wijze waarop de verzekeraars het afgesproken groeiplafond interpreteerden. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) noemde dit cijfer niet reëel en kondigde in plaats daarvan een nullijn aan.  

1 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

17 november 2011

Veel beloven weinig geven doet een ......

Top