Finance

Klink zet eerste stap naar functionele bekostiging

Minister Ab Klink van Volksgezondheid wil in 2010 functionele bekostiging invoeren voor chronische ziekten als COPD, hartfalen, cardiovasculair risico en diabetes.

Zorgpakketten bevorderen samenwerking

Bij functionele bekostiging vindt de bekostiging plaats op basis van de integrale zorg die wordt geleverd aan de patiënt. De patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening een pakket van zorg aangeboden. Dit bevordert de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Chronisch zieken hebben immers vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. Voor deze integrale zorg geldt één prijs. De zorg moet zo beter betaalbaar en meer patiëntgericht worden.

Randvoorwaarden bekostiging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft minister Klink aangeraden deze nieuwe aanpak eerst te proberen bij diabetes en hart- en vaatziekten, omdat nog niet aan alle randvoorwaarden voldaan zou zijn. De randvoorwaarden moeten de risico’s ten aanzien van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg beheersen. Volgens de NZa is de aanwezigheid van een door de eerste- en tweedelijns zorgaanbieders geaccepteerde en door patiëntenverenigingen gelegitimeerde zorgstandaard een vereiste. Daarnaast wil de NZa de toetredingsdrempels voor huisartsenzorg verlagen, de transparantie van de zorg verhogen en de positie van de patiënt verbeteren. De minister wil echter volgend jaar met vier ziekten beginnen. Volgens Klink is de basis van de functionele bekostiging sterk genoeg om ook COPD en hartfalen mee te nemen. De minister bekijkt of aan de kwaliteitseisen voldaan is alvorens de functionele bekostiging definitief in te voeren.

Betaalbare zorg

De functionele bekostiging moet de kwaliteit van de zorg verhogen. Patiënten kunnen door de functionele bekostiging langer binnen de eerstelijnszorg blijven. Een bezoek aan de specialist kan vaker worden voorkomen. De NZa pleit dan ook voor meer huisartsen. Naast het aanbieden van zorg moeten zorgaanbieders de patiënt beter leren omgaan met hun ziekte.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top