ACTUEEL

Zorgkantoren betalen 50 miljoen aan rekeningen niet

Zorgkantoren betalen 50 miljoen aan rekeningen niet

Zorgkantoren hebben in 2010 voor 50 miljoen euro aan door vVerpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties krijgen geleverde zorg lang niet altijd vergoed door het zorgkantoor. In 2010 kregen zij voor bijna 50 miljoen euro aan AWBZ-zorg niet betaald. Dit blijkt uit onderzoek van ActiZ onder haar leden.

Onbetaalde rekeningen

Vier van de tien zorgorganisaties hebben te maken met onbetaalde rekeningen. In de thuiszorg gaat het om gemiddeld 255.000 euro per organisatie, blijkt uit onderzoek van ActiZ. Bij verpleeg- en verzorgingshuizen bedraagt de niet-betaalde zorg gemiddeld 184.000 euro per organisatie.

Budgetten

Het gaat volgens ActiZ om zorg die verleend is aan cliënten die daarvoor een geldige indicatie hadden. “Zorgkantoren werken met een regionaal budget en bewaken dat dit niet overschreden wordt. Dit leidt ertoe dat het zorgkantoor in de loop van het jaar op de rem gaat trappen wanneer de geleverde zorg het contracteerplafond nadert”, verklaart ActiZ. De brancheorganisatie stelt dat zorg die terecht geleverd is door een zorgorganisatie ook betaald moet worden. In de huidige situatie weten zorgaanbieders niet of het zorgkantoor de inmiddels geleverde zorg gaat betalen. Daarom bouwen zij de zorgverlening voor de rest van het jaar af. Zorgorganisaties kunnen daardoor uiteindelijk worden genoodzaakt een cliëntenstop of opnamestop in te stellen.

Aanpassen bekostigingsysteem

ActiZ wil het huidige bekostigingsysteem van ‘dubbele sturing’ liefst omruilen voor een systeem waarin de overheid zich beperkt tot het bewaken van het macrobudget via de inhoud en omvang van het verzekerd zorgpakket en de indicatieregels.

De overheid stuurt nu enerzijds door te bepalen welke zorg in het pakket zit en volgens welke indicatieregels daar aanspraak op kan worden gemaakt. Daarnaast stuurt de overheid ook nog eens door een plafond te stellen aan het regionaal budget van de zorgkantoren. Dit werkt volgens Actiz in de hand dat zorgkantoren zorgaanbieders niet betalen voor door hen terecht geleverde zorg aan cliënten met een geldige indicatie. “Deze onrechtvaardige situatie zorgt niet alleen voor financiële schade bij zorgorganisaties maar belemmert ook de keuzevrijheid van de cliënt”, aldus ActiZ in een persverklaring.

Bewaken macrobudget

Wanneer de overheid zich zou beperken tot het bewaken van het macrobudget, kan de overheid de kosten nog steeds beheersen en komt er een einde aan de onnodige tijd en geld verslindende rompslomp als gevolg van de regiobudgetten en dubbele sturing, stelt ActiZ. De brancheorganisatie is over aanpassing van het systeem ook in gesprek met de zorgkantoren.


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top