ACTUEEL

AWBZ-instellingen niet aanbestedingsplichtig

Net als voor ziekenhuizen, geldt voor AWBZ-instellingen geen aanbestedingsplicht. Dit schrijft minister Ab Klink van VWS in een reactie op vragen van verschillende kamerfracties over de rechtszaak rondom de aanbestedingsplicht van het Amphia Ziekenhuis in Breda.

Hoge Raad

De Hoge Raad in Arnhem stelde vorig jaar vast dat het Amphia niet aan het financieringscriterium voldoet en de overheid niet deelneemt in het ziekenhuisbestuur. Hierdoor concludeerde de Raad dat het ziekenhuis niet aanbestedingsplichtig was.

Financieringscriteria

Volgens de minister kan voor AWBZ-instellingen in beginsel eenzelfde conclusie worden getrokken. "Weliswaar worden deze instellingen bekostigd uit publieke gelden (...), maar daarmee wordt evenmin aan het financieringscriterium voldaan zoals verwoord in het arrest van de Hoge Raad inzake Amphia", aldus Klink in de brief. Voor de financiering van AWBZ-instellingen geldt namelijk net als voor de ziekenhuizen dat hiertegenover een specifieke prestatie staat, namelijk het leveren van zorg.

Voorbehoud

Ondanks de gerechterlijke uitspraak stelt de minister dat de uitspraak voor beide instellingen onder voorbehoud is. Het is namelijk niet uit te sluiten dat in de toekomst op basis van rechterlijke uitspraken of wetgeving alsnog een aanbestedingsplicht kan worden aangenomen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top