ACTUEEL

Aio’s begeleiden co-assistent beter dan specialist

Aio’s begeleiden co-assistent beter dan specialist

Slechts een derde van de coassistenten is tevreden over de begeleiding die medisch specialisten geven. Artsen in opleiding (aios) doen dit beter volgens hen. Dat blijkt uit onderzoek van het Landelijk Overleg CoAssistenten (LOCA), zo meldt MedNet.

Begeleiding bij coschappen

De conclusie dat aios het beter doen dat specialisten geldt zowel bij perifere als academisch coschappen. Wel verschilde het oordeel over de begeleiding per specialisme. Aan het onderzoek deden ruim duizend studenten mee.

Didactische vaardigheden

Het onderzoek richtte zich op de didactische vaardigheden van coassistentenbegeleiders. Daarbij werd ook gekeken in hoeverre het nodig is om coassistenten te trainen in het geven van onderwijs. Bijna 85 procent van de studenten vindt dat aios de basiscompetenties moeten hebben om kennis over te dragen, schrijft MedNet. Meer dan 40 procent wil zich daarom nog voor het afstuderen, evenals tijdens het aios-schap hierin bekwamen. 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 januari 2012

Dit onderzoek verdient zijn compliment en bevestigt eerder gedaan onderzoek op dit gebeid. Er is echter veel onderzoek al gedaan over dit onderwerp (in Nederland) en zelfs een proefschrift is geschreven (uit Maastricht) van hoe AIOS op te leiden als docenten. En kleine nuancering over de bevindingen echter: onderzoek heeft laten zien dat AIOS zijn beter in het opleiden van praktische en globale kennis en vaardigheden op de werkvloer terwijl medisch specialisten beter zijn in het onderwijzen van complexe vaardigheden en overdragen van meer vakinhoudelijke kennis. Desalniettemin, het essentie van de boodschap is dat meer onderwijs door AIOS voor co-assistenten gestimuleerd moet worden en dat gerichte scholing programma's hiervoor zijn belangrijk

Top