ACTUEEL

Nieuwe leden voor landelijke vertrouwenscommissie

Sonja de Pauw Gerlings Döhrn treedt per 1 januari 2012 aan als de nieuwe voorzitter van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Zij volgt Jeroen van Thiel op die acht jaar deze functie heeft bekleed.

Voorzitter

De Pauw Gerlings Döhrn is vice president bij de rechtbank te Rotterdam waar ze sinds 1980 werkzaam is. Daarnaast heeft zij vele voorzittersfuncties bekleed in diverse medezeggenschapsraden en commissies in wetenschap, onderwijs en de zorgsector.

Commissielid

Arend Jan Heerma van Voss treedt per 1 januari aan als nieuw commissielid aantreden. Hij vervangt Martin Ridder die zich vele jaren voor de LCvV en diens voorganger LCV heeft ingezet. Heerma van Voss heeft een staat van dienst in de wereld van radio, tv en journalistiek. Tevens was hij bestuurder van de stichting patiëntenvertrouwenspersoon en stichting Pandora en hoofdredacteur voor het Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid.

Meningsverschillen

De LCvV is een commissie die ingeschakeld kan worden bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. Commissies van vertrouwenslieden vervullen hun taak op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Deze wet geeft hen de taak om te bemiddelen of een bindende uitspraak te doen over meningsverschillen. Iedere zorgaanbieder kan, in goed overleg met de cliëntenraad, zelf een commissie van vertrouwenslieden instellen. Maar ook kunnen zorgaanbieders en cliëntenraden er voor kiezen een beroep te doen op de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. Deze wordt in stand gehouden door de grootste brancheorganisaties in de zorg en organisaties voor cliëntenraden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top