ACTUEEL

'Ook zorg faalt bij aanpak kindermishandeling'

De aanpak van kindermishandeling faalt. Dat concludeert Kinderombudsman Marc Dullaert op basis van twee rapporten over kindermishandeling. Dullaerts kritiek richt zich ondermeer op de ggz en de gehandicaptenzorg.

“De overheid heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in beroepskrachten in het onderwijs en in de gezondheidszorg om kindermishandeling te signaleren en te melden”, zo schrijft Dullaert in een brief aan de Tweede Kamer. “Dat is helaas niet voldoende gebleken. Ondanks alle aandacht, investeringen en een actieplan van het voormalige programmaministerie Jeugd en Gezin is het de overheid niet gelukt om kindermishandeling te verminderen.”

Stijging

Onderzoek wijst uit dat er per jaar 118 duizend gevallen van kindermishandeling worden gemeld. Daarmee ziet er volgens Dullaert in iedere schoolklas minstens één kind dat mishandeld wordt. Dit aantal zal zelfs stijgen, zo waarschuwt Dullaert.

Ggz

Naast het onderwijs noemt Dullaert de ggz en de gehandicaptenzorg als  belangrijke sectoren waarin de aanpak van kindermishandeling, ondanks herhaalde stimulans, onvoldoende van de grond komt.  Relatief weinig personeel is geschoold in het gebruik van een meldcode en de ggz deelt nog te weinig informatie over ouders met jeugdzorgprofessionals die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van kinderen, zo stelt Dullaert.

Inspectie

Om hier verandering in te brengen pleit Dullaert voor scherper toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dankzij optreden van de inspectie is het aantal meldingen via huisartsenposten en spoedeisende hulpposten eerder al verdrievoudigd.

Bureaucratie

De kinderombudsman betwijfelt of steunpunten voor huiselijk geweld en kindermishandeling genoeg capaciteit hebben om meldingen af te handelen. Hij heeft van artsen gehoord dat er vaak niets gedaan wordt met hun melding. Ook doen gemeenten volgens hem te weinig aan het signaleren en aanpakken van dit probleem. De landelijke overheid wil de jeugdzorg reorganiseren. De ombudsman vreest dat die ingreep leidt tot nog meer bureaucratie. Hij pleit juist voor minder organisaties voor jeugdzorg die meer kwaliteit leveren.

Plan van aanpak

In een reactie op Dullaerts kritiek noemt staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS kindermishandeling in een videoboodschap ‘afschuwelijk’.  Veldhuijen zegt er alles aan te doen om het probleem aan te pakken. Ze verwijst in dit verband naar een gezamenlijk plan van aanpak van VWS en Justitie dat een dezer dagen aan de Tweede Kamer gepresenteerd wordt. (Skipr/ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Edwin Lauxen

23 november 2011

Het kernprobleem ligt bij justitie immers de kinderbescherming is een onderdeel van.

Beleidsmatig is de raadsonderzoeker verplicht aan waarheidsvinding trachten te doen en staat NIET in de wet dat ze werkelijk aan waarheidsvinding moeten doen.

Dat de kinderbescherming niet aan waarheidsvinding hoef te doen, Klopt,werken gebaseert op feiten hoeft dus niet en staat de mening van de raadsonderzoeker centraal in veel casussen.

De raad voor de kinderbescherming heeft de wettelijke taak de kinderrechter te adviseren die overig wel wettelijk verplicht is aan feitenonderzoek en waarheidsvinding te doen Wet op rechtsvordering artikelen 20-21.

Nou, zodra per fax aan stichtingen via de kinderbescherming een VOTS wordt verstrekt wat een uitvoeringsbevel is komt de politie in Beeld. Overig worden ouders vaak beschuldigd van strafbare feiten, maar wordt geen procesverbaal/mutatie opgemaakt en heeft de politie weinig inhoudelijk kennis van een casus.

De politie valt net als de kinderbescherming onder justitie en verzuimt justitie dus de burger rechtsbescherming te bieden en een eerlijk rechtsgang immers de kinderrechter word niet in de gelegenheid gestelt om zijn/haar werk te doen.

Zo worden veel gezinnen op een civiele wijze genekt en de gevolgen voor de kinderen en alle betrokkenden brengen erge psycholische gevolgen met hun mee wat onder de noemer bedreiging voor de volksgezondheid niet misplaatst gezegt zal zijn.

http://www.youtube.com/watch?v=4yJrqjmVWuw

Ik vindt dus ook dat de opsporingsbevoegheid bij de politie behoord te liggen en niet bij 1 van de 15 B.J.Z stichtingen, en dat de raad voor de kinderbescherming wel kan worden afgeschaft tenzij er iets wordt verankert in de wet.

Meer investeren in de zedenpolitie dunkt mij beter gezien dat opsporing een specialiteit is die niet door amateurs gedaan kan worden.

Koppenol

23 november 2011

Het volk werd al jaren bedrogen in familierecht zo ook die duizenden kindertjes die onterecht zonder vaders eigen vaders werden gezet hier, wat kindermishandeling oplevert.
(Gardner).
Daarna geachte rechters werden het uithuisplaatsingen bij borderlinemoeders die jullie eerst gezag gaven onder andere. Ook zonder onderzoek. Aangezien de ggz niks wenste te zeggen en jullie als rechters in zaken niets vroegen.
Uitleg is er zat en prima studie ook.
Hou allemaal eens op met de eigen stoepjes schoonvegen als instanties en rechtspraak a.u.b.

Top