ACTUEEL

ADHD-kinderen presteren beter met medicatie

Kinderen met ADHD presteren beter op school als ze medicijnen als Ritalin krijgen. Dat hebben Amerikaanse wetenschappers maandag 27 april in een onderzoek gepubliceerd. Dit onderzoek kan van betekenis zijn voor de plannen van het kabinet om onnodige medicalisering van jongeren met ontwikkelings- en gedragsstoornissen tegen te gaan.

Voorsprong blijft achterstand

Bij het onderzoek waren ongeveer zeshonderd hyperactieve basisschoolleerlingen betrokken. Hiervan kreeg bijna zestig procent medicatie, de overige veertig procent niet. De kinderen met medicijnen scoorden over het algemeen beter op rekenen en wiskunde. De prestaties bleven nog altijd achter bij die van kinderen zonder ADHD.

Medicatie is niet zaligmakend

Onderzoeker Richard Scheffler van de Universiteit van Californië beweert niet dat medicatie de oplossing voor ADHD is. “Maar uit ons onderzoek blijkt dat ADHD-kinderen met medicatie in lezen en wiskunde een paar maanden voorlopen op hun leeftijdsgenoten zonder medicijnen.'' Volgens Scheffler is dit een belangrijk verschil,  “omdat vroege ontwikkeling op school bepalend is voor schoolprestaties in de toekomst.'' Het onderzoek kan invloed hebben op het advies dat de Sociaal Economische Raad (SER) voor augustus uitbrengt met betrekking tot onnodige medicalisering. Het kabinet heeft de SER eind 2008 gevraagd onderzoek te doen naar beleidswijzigingen die onnodige medicalisering tegen gaan. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top