ACTUEEL

Feitenkaart Huisartsenzorg: inzicht in kosten en baten

Feitenkaart Huisartsenzorg: inzicht in kosten en baten

De Feitenkaart Huisartsenzorg biedt inzicht in de achtergronden en het belang van het conflict tussen de huisartsen en minister Schippers van VWS. Zorgminister Schippers wil haar geld terug, daarbij ongewild associaties oproepend met Margaret Thatcher, de oud-premier van Groot-Brittannië, die in de jaren tachtig van de vorige eeuw tegen Europa zei: ‘I want my money back.’ Omgekeerd zeggen de huisartsen: dat geld is omzet waartegenover productie staat die nota bene op verzoek van het ministerie is geleverd.

Feitenkaart Huisartsenzorg

De Feitenkaart Huisartsenzorg is gemaakt door onafhankelijk analysebedrijf De Argumentenfabriek, in opdracht van de VvAA, ledenorganisatie van en voor professionals in de gezondheidszorg. Aan de totstandkoming van de kaart werkten diverse deskundigen mee, onder meer van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Nivel en Plexus. Op de kaart worden, aan de hand van kwantitatieve gegevens, de kosten en baten van huisartsenzorg inzichtelijk gemaakt.

Indirecte baten

“Vooral de indirecte baten van huisartsenzorg zijn interessant vanuit het perspectief van de discussie tussen Schippers en de huisartsen”, lichten De Argumentenfabriek en VvAA toe. “Het gaat hierbij om twee soorten. Ten eerste: de ‘poortwachtersfunctie’ van de eerstelijnszorg die voorkomt dat patiënten al te soepel doorstromen naar het ziekenhuis. De goedkope huisarts vermijdt zo dure specialistenzorg. Ten tweede: prijsconcurrentie van de huisarts met de tweede lijn. Er zijn behandelingen die in principe door beide groepen zorgverleners kunnen worden geleverd, waarbij de huisarts veruit de goedkoopste zou zijn.”

Illustratief

Voor beide baten is bij het maken van de Feitenkaart Huisartsenzorg enige ondersteuning gevonden. De poortwachterfunctie wordt geïllustreerd met internationaal vergelijkend onderzoek dat een negatief verband vindt tussen de zorgkosten per hoofd van de bevolking en de kracht van eerstelijns zorg. Hoe sterker de eerste lijn, inclusief huisarts, des te lager de zorgkosten. Het concurrentievoordeel van huisarts tegenover specialist wordt geïllustreerd door de prijsvergelijking voor een ‘kleine chirurgische ingreep’: de huisarts is spectaculair veel goedkoper dan het ziekenhuis.

Gedateerde informatie

“Overtuigend? Nou nee, hooguit illustratief”, zeggen de makers van de kaart. Want het wetenschappelijk onderzoek naar stelselvergelijkingen is gepubliceerd in 2002 en werkt uiteraard met nog oudere data. En hoe aardig de prijsvergelijking ook is: hier ligt bepaald geen grootschalig onderzoek aan ten grondslag. Het praatje – iedereen die iets met huisartsenzorg van doen heeft, roert deze onderwerpen steeds weer aan – is beter dan het feitelijke plaatje. Stevige feiten en heldere argumentatie versterken de kwaliteit van elk debat, ook in de zorg. De Feitenkaart Huisartsenzorg levert hieraan een bijdrage, zonder op belangrijke onderdelen geheel overtuigend te kunnen zijn. “Op die punten moet de kaart vooral worden gezien als een onderzoeksagenda. Commentaar op deze Feitenkaart is van harte welkom”.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

30 november 2011

Sinds wanneer gaat het eigenlijk om feiten? Het gaat uiteindelijk om maar één ding: MACHT!!

Anoniem

30 november 2011

Prima relativering van de Argumentenfabriek aan het eind. Het zal niemand verrassen dat de zorg goedkoper wordt als huisartsen een groter deel van het werk van specialisten overnemen. De vraag blijft wat er dan gebeurt met de kwaliteit.

Verder lijkt het erop dat de ziekenhuizen weinig last hebben gehad van de concurrentie van de huisartsen. Zij zijn niet minder gaan doen. Kortom, de concurrentie werkt niet en simpelweg meer huisartsbehandelingen vergoeden leidt niet tot een bezuiniging.

We hebben dus nog veel meer onderzoek nodig. Maar dat komt er niet omdat de minister nu nog kan handelen. Naarmate de verkiezingen naderen wordt het steeds lastiger om impopulaire maatregelen te nemen. Er is dus gewoon geen tijd voor goed onderzoek. En zonder onderzoek kan iedereen alles beweren, de minister dus ook.

van Dijk

1 december 2011

De feitenkaart is een goed initiatief om de huisartskostendiscussie naar een hoger niveau te tillen.

Ik heb de plaatjes bekeken. (link staat bij skipr artikel) Ze zijn helder, maar de auteurs gaan de fout in op het moment dat ze de data gaan duiden.

De conclusie dat een poortwachter de kosten verlaagt mag uit de grafiek die gepresenteerd niet getrokken worden. Zo blijkt Belgie zonder enige poortwachtersfunctie (volgens de grafiek) lagere zorgkosten per hoofd van de bevolking te hebben dan Nederland. Door in de interpretatie de mening van de opdrachtgever door te laten klinken wordt de discussie weer teruggebracht naar het niveau dat we nu juist wilden ontstijgen.

Top