ACTUEEL

DVN bedingt premiekorting diabetespatiënten

Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft voor 2012 met een aantal zorgverzekeraars een collectief contract afgesloten. Leden van DVN krijgen er premiekorting en vaak ook korting op de aanvullende pakketten.

De zorgverzekeraars zijn Agis, CZ, Ohra, Univé, VGZ, Zorg en Zekerheid en De Friesland. Zij overleggen met DVN over kwaliteit van de diabeteszorg. In overleg met verzekeraars worden klachten en verbeterpunten aan de orde gesteld. Volgens DVN bieden de verzekeraars een zorginkoop die voldoet aan de Zorgstandaard en de richtlijnen voor behandeling van de Nederlandse Diabetes Federatie.

Geen medische keuring

Leden van DVN worden zonder medische keuring geaccepteerd, ook voor aanvullende zorgverzekeringen. Voor een tandartsverzekering is vaak wel een tandheelkundig rapport nodig. Partners en thuis wonende gezinsleden mogen onder dezelfde condities deelnemen.

DVN-collectiviteiten

  • OHRA biedt 9 procent korting op de basisverzekering en 10 procent op de aanvullende verzekering. Ook is het mogelijk om via het collectief andere verzekeringen af te sluiten met korting. Binnen de gratis diabetesmodule uit de aanvullende verzekering krijgen potentiële en bestaande leden het lidmaatschap van DVN 100 procent vergoed.
  • Univé en VGZ bieden 8 procent korting op de basisverzekering. Leden die naast de collectieve basisverzekering ook één van de aanvullende pakketten afsluiten (m.u.v. tandpakketten), krijgen een vergoeding van €20,- op het lidmaatschap van DVN.
  • De Friesland biedt 6 procent korting op de basisverzekering en 5 procent op de aanvullende verzekering. Er is een maximale vergoeding van €25,- op een lidmaatschap van DVN.
  • Agis biedt 3 procent korting op de basisverzekering en 5 procent op de aanvullende verzekering. Agis biedt de Gratis Zorg Plus Module met extra vergoedingen die te maken hebben met preventie: zelfmanagementcursussen, beweegprogramma’s en dieetadvisering. In de aanvullende verzekering zit een vergoeding van €20,- op het lidmaatschap van DVN.
  • Zorg en Zekerheid biedt 5 procent korting op de basis- en aanvullende verzekering. De hypocursus van DVN is opgenomen in de aanvullende verzekering 2012 bij (preventieve) cursussen. De hoogte van de vergoeding verschilt per aanvullend pakket.
  • CZ biedt 5 procent korting op de basisverzekering.

DVN adviseert altijd vooraf bij de zorgverzekeraar te controleren of daadwerkelijk vergoeding wordt gegeven voor de gevraagde zorg, hulpmiddelen of therapie. Dit aangezien zorgverzekeraars soms bepaalde voorwaarden verbinden aan het verlenen van vergoedingen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top