ACTUEEL

'Stel inkomensafhankelijke Wtcg uit’

Het kabinet moet het inkomensafhankelijk maken van Wtcg minstens een jaar uitstellen. Dat bepleitten CG-Raad en zes andere cliëntenorganisaties.

Het kabinet wil de Wet tegemoetkoming van chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) volgend jaar al inkomensafhankelijk maken. Dit is tegen het zere been van de CG-Raad, NPCF, Platform GGZ, Platform VG, Mezzo, CSO en LOC. In een brief aan de Tweede Kamer, die het onderwerp volgende week bespreekt, dringen ze er op aan om de aanpassing van de Wtcg minimaal een uit te stellen. Deze tijd moet wat de cliëntenorganisaties betreft worden benut om een beter en eenvoudiger systeem van compensatieregelingen te bedenken.

Uitvoeringskosten

In de brief sommen de organisaties de bezwaren tegen het kabinetsvoorstel op. Zo leidt het voorstel tot een ingewikkeld en duur uitvoeringssysteem, waarbij de uitvoeringskosten 8 procent van het beschikbare budget bedragen. Verder gaan bijna 800 duizend mensen er fors in inkomen op achteruit, en dat begint al bij inkomens vanaf 24.000 euro bruto.

Samenhang

De organisaties willen daarom dat het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg  in de ijskast gaat. In de tussentijd kunnen dan de bestaande compensatieregelingen, zoals de Wtcg, de zorgtoeslag en de CER, worden vereenvoudigd en beter op elkaar afgestemd. Bovendien is het volgens de cliëntenorganisaties verstandig om ook meteen het systeem van eigen bijdragen binnen de Zorgverzekeringswet, Awbz en Wmo beter in te richten.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top