ACTUEEL

Pgb-alternatief wordt werkenderwijs uitgewerkt

De komende jaren wordt gewerkt aan voorwaarden waar chronisch zieken en gehandicapten aan moeten voldoen om voor hulp in aanmerking te komen. Het gaat om hulp volgens de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg.

Nieuwe regeling

Deze nieuwe regeling is bedoeld voor mensen die door kabinetsbezuinigingen hun zorg straks niet meer zelf kunnen inkopen met het persoonsgebonden budget (pgb). Ze moeten dan wel minimaal 10 uur per week verpleging, verzorging of begeleiding thuis nodig hebben volgens de AWBZ.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. De bewindsvrouw kreeg eerder kritiek op haar voorstellen voor de nieuwe vergoedingsregeling. De voorstellen zouden te vaag zijn en chronisch zieken en gehandicapten te veel in onzekerheid laten.

Zorgkantoren

Vanaf volgend jaar voeren de zogeheten zorgkantoren de nieuwe subsidieregeling uit. Met die kantoren heeft Veldhuijzen van Zanten afgesproken de doelgroepen en hun zorgbehoeften te omschrijven aan de hand van ervaringen die nu worden opgedaan. Die criteria moeten dan per 1 januari 2014 worden vastgelegd. 

Tegenreactie

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman verwijt de staatssecretaris ,,wat uit te proberen over de rug van mensen die zorg nodig hebben''. Voortman is bang dat het ,,aanmodderen'' wordt en sprake zal zijn van willekeur. ,,We zullen gaan zien dat mensen met dezelfde zorgvraag in de ene regio wel in aanmerking komen voor de vergoeding en in de andere regio niet.''

Volgens de GroenLinks-politica zijn bezuinigingen leidend voor Veldhuijzen Van Zanten bij het hervormen van het pgb in plaats van goede zorg. Maar volgens de bewindsvrouw moet in het populaire pgb worden ingegrepen, omdat het straks anders helemaal niet meer te betalen is.

Klachtenpunt

Volgens de staatssecretaris wordt nog gewerkt aan een landelijke commissie en een meldpunt waar cliënten kunnen klagen over de gang van zaken. Ook zegt ze toe de hervormingen in de gaten te houden en daarover de Kamer elk kwartaal te informeren. Verder laat ze onafhankelijk onderzoek doen door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top