ACTUEEL

Bussemaker belooft overgangsregeling kapitaallasten

Staatssecretaris Bussemaker van VWS belooft een goede overgangsregeling voor de invoering van het nieuwe kapitaallastenregime in de AWBZ . Bussemaker doet haar toezegging in een brief aan de Eerste Kamer.

Dubbele hypotheek

De overgangsregeling moet ook een oplossing bieden voor de boekwaardeproblematiek. Dit  probleem ontstaat doordat gebouwen soms al na 20 jaar functioneel verouderd zijn, terwijl ze financieel nog lang niet zijn afgeschreven. Alsof ze moet een dubbele hypotheek zitten moeten ondernemers die willen vernieuwen dan zowel de lening voor de oude gebouwen als de lening voor de nieuwbouw afbetalen. In het oude systeem werd rekening gehouden met de “dubbele hypotheek”. ActiZ heeft steeds gepleit om het boekwaardeprobleem zoveel mogelijk vooraf op te lossen, of – indien dit niet in een keer mogelijk is – als aparte categorie nog enige tijd onder het nacalculatiesysteem door te laten lopen.

Bouwregime afgeschaft

Brancheverening Actiz is verheugd over de toezegging. Onduidelijk is wanneer Bussemaker met haar voorstel voor  een overgangsregeling komt. Het besluit tot vaststelling van het aangepaste uitvoeringsbesluit Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) – waarin het bouwregime per 1 januari 2009 wordt afgeschaft – is in ieder geval al op 21 april gepubliceerd in het Staatsblad. Daarmee is het afschaffen van het bouwregime een feit. De bijbehorende beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komen binnenkort beschikbaar. Daarin zal de NZa ook aangeven hoe de vergoeding voor kapitaallasten in de overgangsperiode geregeld is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top