ACTUEEL

'NMa moet stoppen met intimideren huisartsen’

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (PVHuisartsen) wil dat de NMa stopt met het criminalisering van de beroepsgroep huisartsen en in het bijzonder van haar beroepsorganisatie de Landelijke Huisartsen Vereniging LHV.

Intimiderend

De praktijkhoudende huisartsen spreken van 'intimiderend en repressief gedrag' van de NMa-rechercheteams tegenover hun zusterorganisatie de LHV. Ze hebben de Vaste Kamercommissies van VWS aangeschreven om in te grijpen. De beschuldigingen van de NMa hebben betrekking op vakbondsactiviteiten van de Landelijke Huisartsenvereniging. Met de komst van de Mededingingswet, die ook van toepassing is op de huisartsenzorg, zouden allerlei coördinerende en ondersteunende activiteiten ten dienste van de leden nu 'marktbelemmerend' en 'concurrentievervalsend' zijn geworden.

Geen strafbare feiten

Onderzoek van ingenomen computerbestanden en administratie heeft tot nu toe geen strafbare feiten opgeleverd. De NMa heeft toegezegd verder te zoeken naar mogelijke overtredingen tenzij de LHV bestuurders, landelijk en regionaal, trainingen gaan volgen hoe de mededingingswet toe te passen. Tevens dienen voortaan de notulen van de ledenvergaderingen te worden gerapporteerd en de deelnemerslijsten ingediend van landelijke en regionale bestuursorganen. Dit alles heeft een verlammende werking op het maatschappelijke en professionele functioneren van de beroepsvereniging.

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

5 december 2011

En wie betaalt al deze scholing? Accreditatie aangevraagd? De NMA vond niks bij welke redelijke verdenking?

Anoniem

5 december 2011

De NMa heeft natuurlijk wel gelijk. Toen de LHV opriep om minder kleine behandelingen uit te voeren en sneller door te verwijzen was de LHV concurrentievervalsend bezig. Natuurlijk is het doel van een vakbond om de concurrentie tussen haar leden en buitenstaanders te beperken, dus vreemd is het niet. Maar als de LHV goede marktwerking verhindert dan kan het een regeneratie verwachten van de autoriteiten die marktwerking mogelijk dienen te maken: de NMa en de NZa.

Anoniem

5 december 2011

Als er budgetgestuurde zorg, waarbij de prijs door de NZa opgelegd is,is kan er geen sprake van marktwerking zijn. In de zorg geldt permamente schaarste. Waarom zou de LHV anders aan tafel zitten met de minster? Ze zijn tot elkaar veroordeeld binnen dit zorgstelsel. Schippers spinde heerlijk inde media dat huisarten te veel verdienden en nu er steeds minder bezuinigd hoeft te worden horen we niets meer over dat inkomen.
Laat ziekenhuizen dan zélf bepalen of ze hun SEH's open willen houden, nee; er wordt centraal weer wat gedicteerd en ht levert helemaal geen beter en goedkopere zorg op.

Top