ACTUEEL

Klinische telezorg leidt tot lagere sterftecijfers

Klinische telezorg leidt tot 45 procent afname van het sterftecijfer, minder spoedopnamen en een verkorting van de verblijfsduur in het ziekenhuis. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een studie van het Britse ministerie van Volksgezondheid bij 6000 patiënten op drie locaties verspreid door Groot-Brittannië.

Minder en kortere opnames

De resultaten laten een afname zien van 15 procent van het aantal personen dat op de afdeling Spoedeisende Hulp werd opgenomen, 20 procent afname van spoedopnames, 14 procent afname van ziekenhuisopnames, 14 procent afname in het aantal ligdagen en 8 procent reductie van de zorgkosten.

Studie

De twee jaar durende klinische studie, genaamd 'WSD (Whole System Demonstrator)-programma, had tot doel om wetenschappelijk bewijslijst te vergaren die de meerwaarde van de inzet van telezorgsystemen in de zorg onderbouwt. De ingezette oplossingen waren gericht op het verlagen van de financiële druk op de zorg voor chronisch zieken.

Philips

Philips was van de drie leveranciers van TeleHealth-technologieën in het kader van het WSD-programma. Philips leverde het patiëntbewakingssysteem op afstand Motiva aan circa 550 patiënten met hartfalen, COPD (chronic obstructive pulmonary disease) en diabetes in het Londense stadsdeel Newham. In dit stadsdeel maakt 17 procent van de populatie gebruik van langdurige zorg. Ook droeg Philips binnen de studie bij door middel van een zogeheten 'zorgtraject': het plan dat bepaalt hoe de patiënt wordt bewaakt en hoe deze informatie verstrekt en ontvangt.

Besparen

Hoewel de invoering van van TeleHealth-technologieën extra kosten met zich meebrengen, verdient de technologie zichzelf terug. Malcolm Hart, hoofd van de afdeling thuisbewaking van Philips UK: “De behandeling van chronische aandoeningen kost de Britse NHS miljarden per jaar. Invoering van het Philips-patiëntbewakingssysteem Motiva zou maximaal EUR 100 per patiënt per maand aan zorgkosten betekenen. De eerste resultaten van het WSD-programma laten zien dat thuisbewakingstechnologieën, indien correct toegepast, kunnen leiden tot een daling van het aantal ziekenhuisbezoeken van patiënten met een chronische aandoening. Als je dan bedenkt dat vervoer naar Spoedeisende Hulp of een ziekenhuisopname al gauw EUR 3500 kost, zouden thuisbewakingstechnologieën tot een efficiënter middelengebruik van de NHS kunnen leiden, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgkwaliteit."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top