ACTUEEL

NVTZ: ‘Meeste toezichthouders onder norm’

Het gros van de toezichthouders in de zorg houdt zich aan de bezoldigingsrichtlijn van de NVTZ. Dat stelt NVTZ-directeur Marius Buiting op basis van een peiling onder de eigen leden.

Buiting reageert hiermee op onderzoek van Skipr, waaruit blijkt dat van de toezichthouders bij de honderd grootste instellingen een kwart meer verdient dan de bezoldigingsrichtlijn van de NVTZ. Volgens Buiting zorgt de focus op de honderd grootste instellingen voor een vertekend beeld. “Het gaat dan om buitengewoon complexe organisaties, die vaak de grootste werkgever in een stad of streek zijn”, aldus Buiting. “Die zoeken toezichthouders uit een bepaalde categorie, waaronder veel mensen uit de top van het bedrijfsleven.” Om dergelijke expertise te kunnen aantrekken zullen grote instellingen volgens Buiting eerder van de norm afwijken.  

Conform

Uit de NVTZ-peiling onder de eigen achterban, waaronder ook toezichthouders bij kleinere instellingen, blijkt volgens Buiting juist dat de meeste toezichthouders conform de beloningsrichtlijn worden beloond. Buiting wijst er daarnaast op dat de beloningsrichtlijn ruimte biedt voor het belonen van extra werkzaamheden, waardoor de NVTZ-norm geen absoluut maximum is. “Het is niet zo dat we staan te juichen als toezichthouders boven de richtlijn zitten, maar er zijn omstandigheden waarin toezichthouders tijdelijk extra gehonoreerd kunnen worden”, aldus Buiting.  

Niet gezond

Governance-deskundigen zijn kritisch over de beloningspraktijk. “Er is een sfeer ontstaan waarin het normaal is dat je met vier of vijf commissariaten in de publieke sector de balkenende-norm moet kunnen halen”, reageert Goos Minderman, hoogleraar Public Governance aan de VU en zelf toezichthouder bij het Westfriesgasthuis. “Dat is niet gezond.” Wel wijst ook Minderman op het onderscheid tussen grote en kleine instellingen. “De huidige vergoedingen zoals opgenomen in de NVTZ-code zijn best stevig. Aan de andere kant zit er een probleem bij de kleine instellingen. Daar zijn de vergoedingen weer zo laag dat het moeite kost om goeie mensen binnen te halen.”

Opwaartse druk

Hoogleraar Management van Zorginstellingen Kim Putters van de Erasmus Universiteit ziet de gestegen beloningen als uitvloeisel van de professionalisering van het toezicht, maar hij vindt wel dat toezichthouders hier publiekelijk uitleg over moeten geven. “Het houden van toezicht is lange tijd iets geweest dat mensen er als vriendendienst bij deden”, aldus Putters. “Daar is terecht kritiek op geweest. Als je professioneel toezicht wilt, moet er wel iets tegenover staan. Dus dat zal de opwaartse druk voor een deel verklaren, maar toezichthouders moeten wel uitleggen wat ze doen.”

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

wander blaauw

7 december 2011

1.door de nieuwe wetgeving mag men per 1/1/12 nog maar een beperkt aantal toezichthoudende functies hebben.de spoeling om goede mensen te vinden wordt dus dunner.
2.de verantwoordelijkheden als toezichthouder in de zorg nemen nadrukkelijk toe.
3.door de combinatie van 1 en 2 dreigt het risico dat in de zorg enkel middelmatigheid gaat heersen.
4.de nvtz doet er goed aan de norm aanmerkelijk op te hogen en dan de politieke tegenwind weer staan.

Anoniem

7 december 2011

De betrouwbaarheid en integriteit van de NVTZ is in het geding. Jaren is daar aan gewerkt, en nu sta je als NVTZ opeens in negatieve zin ter discussie Daar hoort geen halfzachte vergoeilijking door de directeur bij. Alleen een ferm antwoord is mogelijk: leden die zich niet aan de eigen NVTZ-code houden, worden geroyeerd!
Ik had altijd begrepen dat toppers uit het bedrijfsleden het hun maatschappelijke plicht achten om zich als toezicht houder in te zetten voor zorg, welzijn en cultuur. Dan doen ze dat toch ook voor Eu 10.000 a 15.000, cf de norm voor zeer grote instellingen?
Het verhaal dat kleine instellingen geen adequate toezichthouders zouden kunnen vinden, klopt aan geen kant: een kleine advertentie levert, afhankelijk van het deel van het land, al gauw 30 tot 50 sollicitaties op, met zeker wel 4 tot 6 geschikte mensen. Die houden graag toezicht voor het bedrag van de NVTZ-code, die zelfs voor de kleinste instelling wel Eu 4.000 betekent

Marius Buiting (arts)

8 december 2011

Van een vergoeilijking van overschrijding van normbedragen is geen sprake bij de NVTZ. In de laatste ledenvergadering is het voornemen kenbaar gemaakt door het bestuur de bestaande gedragsregels om te zetten in een code. Dit is door de ledenvergadering onderschreven. Dat is dus een verscherping van het gevoerde beleid. Maar code of gedragsregel? Het zou een erezaak voor iedere toezichthouder in onze sector moeten zijn om bezoldigingen binnen de afgesproken kaders te houden.
Nuance is wel vereist bij het interpreteren van gegevens uit jaarverslagen omdat daar nogal eens bedragen in verdisconteerd zijn die weliswaar naast of boven op de basisbezoldiging komen, maar in de gedragsregels zijn meegenomen. Denk daarbij aan het werk voor commissies en bijzondere omstandigheden die een extra inzet van toezichthouders vergen. Maar laten we in alle commotie over geld wel het oog op de bal houden. Toezicht houden in onze complexe zorg is een verantwoordelijke en ook vaak moeilijke taak die door vele van onze leden met veel inzet en betrokkenheid wordt vervuld.

Top