ACTUEEL

NVTZ helpt toezichthouder breder kijken

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) heeft twee nieuwe instrumenten ontworpen om de kwaliteit van het interne toezicht te verbeteren. Naast het opstellen van een herzien functieprofiel heeft de NVTZ een wetenschappelijke adviesraad in het leven geroepen.

Met de maatregelen geeft de NVTZ gehoor aan de kritiek over de beperkte meerwaarde van intern toezicht. Volgens critici zijn toezichthouders in de zorg te passief, te weinig kritisch en te intern gericht. “Blijkbaar is er in de ogen van stakeholders, overheid en samenleving onvoldoende vertrouwen in, dan wel zicht op, het intern toezicht”, stelt NVTZ-voorzitter Marian Jager naar aanleiding van deze kritiek.

Breder toezicht

Voor de NVTZ reden om onder de naam ‘Toezichthouder 2.0.2.0’ een nieuw profiel uit te tekenen.  Daarin schenkt de NVZD nadrukkelijk aandacht aan kwesties als transparantie en waardeoriëntatie. Dit moet toezichthouders in staat stellen om breder toezicht te houden dan alleen op de bedrijfsmatige aspecten van de zorg, zoals nu vaak het geval is.  

Kwetsbare mensen

“We zien te veel nadruk op kwesties als afstand houden van de raad van bestuur, terwijl een toezichthouder een veel bredere verantwoordelijkheid heeft, ook voor bijvoorbeeld de kwaliteit en veiligheid”, licht NVTZ-directeur Marius Buiting het herziene profiel toe. “Daarnaast willen we  toezichthouders helpen verder te kijken dan alleen het zakelijke. Zorginstellingen zijn weliswaar complexe organisaties, maar uiteindelijk gaat het om het verlenen van zorg aan vaak kwetsbare mensen.” 

Adviesraad

Daarnaast gaat de NVTZ de toekomstige governance-praktijk kritisch laten toetsen door een wetenschappelijke raad van advies samengesteld onder voorzitterschap van hoogleraar public governance Rienk Goodijk van de TiasNimbas Business School. Naast Goodijk hebben ook hoogleraar Kim Putters van de Erasmus Universiteit,  Ton van Zonneveld  en Kiki Lombarts in de raad zitting.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top