ACTUEEL

Zorgaanbieders zien geen heil in Wcz

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer geadviseerd om de Wet cliëntenrecht zorg (Wcz) af te wijzen. Zorgaanbieders, verenigd in de BoZ, zien geen heil in de wet.

Onduidelijk en ondoelmatig

Volgens de BoZ is de samenhang met andere wetten ‘volkomen onduidelijk’ en werkt de Wcz ondoelmatigheid in de hand. BoZ stelt dat het effectiever is om in plaats daarvan elementen uit de Wcz te integreren in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo).

Knelpunten

De gedachte achter de wet is goed, maar de knelpunten overheersen, vindt de BoZ. Zo vindt de brancheorganisatie dat “er spanning is tussen doelmatigheid en betaalbaarheid van zorg, dus verantwoorde zorg enerzijds en de professionele standaard, een kenmerk van goede zorg, anderzijds. De beperking in beschikbare financiële middelen kan leiden tot een beperking van het cliëntenrecht op goede zorg zoals gedefinieerd in de professionele standaard.” Ook stelt BoZ dat de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars voor goede zorg nog onduidelijk is. “Ten onrechte houdt de wetgever de positie van verzekeraars buiten het systeem van de Wcz.”

De Wcz maakt niet alle andere wetten overbodig, wat de brancheorganisatie ook als een minpunt ziet. “De Wgbo blijft bestaan en er komt een nieuwe Beginselenwet zorg. Zo blijven er minstens drie wetten waarin de cliënten en zorgaanbieders hun rechten en plichten moeten zien te vinden. Dat is erg onduidelijk en het veroorzaakt afstemmingsproblemen”, aldus BoZ.

Alternatief

Volgens branchevereniging van zorgaanbieders ActiZ ondervangen de algemene leveringsvoorwaarden een groot deel van het wetsvoorstel Wcz voor de sector van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De tweezijdige algemene leveringsvoorwaarden zijn door zorgaanbieders ActiZ en BTN en cliënten- en consumentenorganisaties LOC, NPCF en Consumentenbond gezamenlijk opgesteld. De rechten en plichten van cliënten en zorgaanbieders staan hierin duidelijk beschreven, aldus ActiZ. “De leveringsvoorwaarden maken zelfregulering mogelijk, die voor zowel cliënten als zorgaanbieders makkelijker is dan de wettelijke weg. Ook zijn de leveringsvoorwaarden makkelijker en sneller aan te passen aan veranderende omstandigheden dan een wet.” ActiZ meent dat de Wcz onvoldoende rekening houdt met deze mogelijkheden.

Voorstanders Wcz

De NPCF en MEE Nederland hameren op een snelle invoering van de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). Volgens de overkoepelende Brancheorganisaties Zorg (BoZ) is de samenhang van de Wcz met andere wetten ‘volkomen onduidelijk’ en werkt de Wcz ondoelmatigheid in de hand. In een blog in Skipr pleit directeur Wilna Wind van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) juist voor snelle invoering van de wet. “De rechtspositie van de cliënt wordt beter door de nieuwe wet”, aldus Wind.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

NPCF

7 december 2011

@BOZ:
Nu zeggen dat de wet ondoelmatigheid in de hand werkt, is luchtfietserij. De doelmatigheid van de WCZ hebben de zorgaanbieders juist zelf in de hand. Het is de uitdaging voor zorgaanbieders om de rechten van de client uit de WCZ goed vorm te geven. Zie Artikel 2 WCZ, Lid 1: Zorgaanbieders zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat de zorg voldoet aan hetgeen waar de cliënt ingevolge deze wet recht op heeft. Van de bepalingen van deze wet kan niet ten nadele van de cliënt worden afgeweken.

@Actiz:
De WCZ biedt het wettelijk kader, de leveringsvoorwaarden geven de invulling hoe je de rechten voor clienten sectoraal uitwerkt . De WCZ is breder dan datgene wat in de leveringsvoorwaarden wordt geregeld. Daarnaast biedt de WCZ de client de mogelijkheid om de Inspectie direct in te roepen om de rechten (uit de WCZ) af te dwingen. Dit kan nu niet via de WGBO, dus is een winstpunt voor de patient.
Het zou goed zijn dat de leveringsvoorwaarden voor alle sectoren, zoals de GGZ, de ziekenhuissector, de vg-sector, etc. zo snel mogelijk worden vastgelegd. Nu zijn er alleen leveringsvoorwaarden voor de VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg).
Daarnaast pleiten we voor een snelle invoering van de WCZ.

Anoniem

7 december 2011

De NPCF laat zich van haar sterke kant zien bij de Wcz. Doe dit ook op de andere dossiers en jullie worden vanzelf uitgenodigd. Ga zo door.

Top