ACTUEEL

Instelling haalt weinig rendement uit verbeterproject

Zorginstellingen halen weinig rendement uit verbetertrajecten, maar zijn wel tevreden over de resultaten. Dit concluderen Carolijn Ploem en Debora Strijbos van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde Adviseurs en Managers op basis van onderzoek onder driehonderd zorginstellingen.

Projecten zijn de toekomst

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 90 procent van de respondenten vindt dat projecten steeds belangrijker worden voor het goed functioneren van zorginstellingen. Van de respondenten is 70 procent tevreden over het eindresultaat en de kwaliteit, maar ziet als obstakel dat instellingen te veel geld en tijd kwijt zijn aan het resultaat, dat vervolgens op het rendement drukt. Het doel wordt wel behaald, maar de kosten en de energie die dat met zich meebrengt, wegen te zwaar.

Businesscase ontbreekt

Oorzaken hiervoor zijn onder andere een gebrekkige instellingsbrede sturing en beheersing en het ontbreken van een businesscase. Ook ontbreekt het instellingen vaak aan de juiste methodieken en technieken. Verder is er weinig rendement omdat zorgprofessionals zoals artsen en verpleegkundigen nauwelijks betrokken zijn bij verbeterinitiatieven, terwijl alle projecten het primaire zorgproces raken. Desondanks vindt bijna 70 procent van de respondenten dat een project alleen kan slagen als een zorgprofessional deel uitmaakt van het projectteam. Daarnaast geeft eenzelfde percentage aan dat de organisatie niets leert van de projecten. Er wordt wel geëvalueerd, maar niet instellingsbreed geleerd.

Professionaliseren van projectmanagement

Ploem en Strijbos pleiten voor het professionaliseren van projectmanagement binnen zorginstellingen door het ontwikkelen van expertise en methodieken om de projecten kritisch te volgen en bij te sturen. Ook moet er op instellingsniveau meer regie en een betere prioritering van projecten zijn en moeten zorgprofessionals er meer bij worden betrokken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top