Finance

16 miljoen voor decentralisatie jeugdzorg

16 miljoen voor decentralisatie jeugdzorg

In 2012 komt in totaal 16 miljoen beschikbaar voor de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg. Naast de 10,5 miljoen voor gemeenten, gaat 1,6 miljoen euro naar de provincies en is er 0,5 miljoen voor de transitiecommissie. Het resterende bedrag (3,4 miljoen euro) is gereserveerd voor onderzoek, congressen en andere ondersteunende activiteiten.

10,5 miljoen voor gemeenten

Gemeenten krijgen in 2012 gezamenlijk 10,5 miljoen euro voor de invoering van de decentralisatie jeugdzorg. Dat staat in de decembercirculaire van het ministerie van Financiën. Dat meldt Binnenlandsbestuur op zijn website. Voor 2013 is er 48 miljoen beschikbaar. Hoe dit geld verdeeld wordt, is nog niet bekend.

Hoeveel een gemeente krijgt hangt grotendeels af van hoeveel jongeren er zijn. Daarnaast krijgen gemeenten een vast bedrag. Amsterdam krijgt het meest geld (294.139 euro). Daarna volgen Rotterdam (248.155) en Den Haag (212.923). Utrecht krijgt 128.923. De Waddeneilanden krijgen het minst geld voor de decentralisatie. Schiermonnikoog krijgt 8747  euro en Vlieland 8851.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

lauxen

12 december 2011

Het kernprobleem ligt bij justitie immers de kinderbescherming is een onderdeel van.

Beleidsmatig is de raadsonderzoeker verplicht aan waarheidsvinding trachten te doen en staat NIET in de wet dat ze werkelijk aan waarheidsvinding moeten doen.

Dat de kinderbescherming niet aan waarheidsvinding hoef te doen, Klopt,werken gebaseert op feiten hoeft dus niet en staat de mening van de raadsonderzoeker centraal in veel casussen.

De raad voor de kinderbescherming heeft de wettelijke taak de kinderrechter te adviseren die overig wel wettelijk verplicht is aan feitenonderzoek en waarheidsvinding te doen Wet op rechtsvordering artikelen 20-21.

Nou, zodra per fax aan stichtingen via de kinderbescherming een VOTS wordt verstrekt wat een uitvoeringsbevel is komt de politie in Beeld. Overig worden ouders vaak beschuldigd van strafbare feiten, maar wordt geen procesverbaal/mutatie opgemaakt en heeft de politie weinig inhoudelijk kennis van een casus.

De politie valt net als de kinderbescherming onder justitie en verzuimt justitie dus de burger rechtsbescherming te bieden en een eerlijk rechtsgang immers de kinderrechter word niet in de gelegenheid gestelt om zijn/haar werk te doen.

Zo worden veel gezinnen op een civiele wijze genekt en de gevolgen voor de kinderen en alle betrokkenden brengen erge psycholische gevolgen met hun mee wat onder de noemer bedreiging voor de volksgezondheid niet misplaatst gezegt zal zijn.

http://www.youtube.com/watch?v=4yJrqjmVWuw

Ik vindt dus ook dat de opsporingsbevoegheid bij de politie behoord te liggen en niet bij 1 van de 15 B.J.Z stichtingen, en dat de raad voor de kinderbescherming wel kan worden afgeschaft tenzij er iets wordt verankert in de wet.

Meer investeren in de zedenpolitie dunkt mij beter gezien dat opsporing een specialiteit is die niet door amateurs gedaan kan worden.

http://www.jeugdzorgbeleid.nl

Top