ACTUEEL

Markt voor e-Health groeit jaarlijks elf procent

Markt voor e-Health groeit jaarlijks elf procent

De Nederlandse markt voor e-Health groeit de komende jaren met elf procent. Daarmee kan de zorgsector enkele miljarden euro’s toevoegen aan het bruto binnenlands product. Dit stelt adviesbureau Roland Berger in een rapport in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

De digitale groeicijfers van de zorg liggen ruim boven het gemiddelde in de ICT-sector. De Nederlandse ICT-markt groeit met 2,6  procent en bedraagt inmiddels 55 miljard euro. Wil Nederland veranderen van een fysieke in een ‘digitale gateway’ voor Europa, dan zijn volgens Roland Berger flinke stappen  nodig.

Systeemplatform

Berger kijkt daarbij met name naar de negen topsectoren die door de overheid zijn aangewezen als motor van de toekomstige bedrijvigheid in Nederland. Naast ondermeer logistiek, tuinbouw en media behoort ook de gezondheidszorg hiertoe. Willen deze sectoren hun rol waarmaken, dan moet er vaart gemaakt worden met wat Roland Berger aanduidt als ‘sectorspecifieke systeemplatformen, bestaande uit infrastructuur, standaarden en applicaties’. Het grote voorbeeld hierbij is de financiële dienstverlening, die in het verleden sterk heeft geprofiteerd van een dergelijk systeemplatform: Interpay.

Oplopende kosten

Als de genoemde topsectoren er in slagen ‘sectorspecifieke systeemplatformen’ te ontwikkelen, wordt daarmee een groot economische potentieel ontsloten. Roland Berger schat de potentiële additionele toegevoegde waarde op 15 miljard euro in 2017. Vijf miljard euro komt voor rekening van de  ICT-sector zelf, ongeveer zes miljard euro kan worden gerealiseerd in de sectoren logistiek, tuinbouw, media en gezondheidszorg. Volgens Berger heeft de sector nog een reden om werk te maken van ICT. De gezondheidszorg kampt met oplopende kosten en een groeiend arbeidstekort.

Tekortkomingen

In het rapport "Van een fysieke naar een intelligente Digital Gateway to Europe” waarschuwt Roland Berger voor  een groeiend tekort aan ICT-geschoolden.  Ook ontbreekt het in Nederland aan capaciteit op het gebied van supercomputing. Om dergelijke tekortkomingen op te vangen, pleit Roland Berger voor verdere publiekprivate samenwerking, iets wat door Berger wordt aangemerkt als een van de sterke punten van Nederlandse model. Ook de overheid doet een duit in het zakje blijkens de plannen om in 2012 een kleinde drie miljoen euro te investeren in het verbeteren van digitale vaardigheden en de aanwas van nieuw ICT-talent te stimuleren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top