ACTUEEL

‘Zeeuwse ziekenhuizen moeten samenwerken’

De provincie Zeeland wil dat de Zeeuwse ziekenhuizen onder regie van zorgverzekeraar CZ meer gaan samenwerken. Dit leidt tot een verhoging van de kwaliteit en tot meer zorgmogelijkheden in Zeeland, zo stelt de provincie.

Een van de specifieke maatregelen die de provincie bepleit is de vorming van anderhalfde lijnscentra. Deze centra zijn volgens de provincie essentieel om de zorg dichtbij de burger te brengen. Deze lokale centra moeten wat de provincie betreft delen van de traditionele ziekenhuiszorg overnemen.

Versnippering

De provincie legt daarnaast de nadruk op intensievere samenwerking tussen de twee ziekenhuizen in Zeeland, het ADRZ en ZorgSaam. Momenteel gaat de versnipperde en soms gebrekkige samenwerking ten koste gaat van de zorg, zo oordeelt de provincie.

Regisseur

De provincie geeft aan geen middelen te hebben om de beoogde veranderingen af te dwingen. De rol van regioregisseur moet wat de provincie betreft bij zorgverzekeraar CZ komen te liggen. CZ is in Zeeland marktleider en is door verzekerden als eerste aanspreekbaar op kwaliteit en bereikbaarheid van het zorgaanbod.

Visiedocument

Het standpunt van de provincie is terug te lezen in het visiedocument 'Kiezen of verliezen, visie op de ontwikkeling van de Zeeuwse ziekenhuiszorg', dat 13 december door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Eén van de onderliggende problemen binnen de Zeeuwse ziekenhuiszorg is volgens de provincie dat een kwart van de Zeeuwen naar een ziekenhuis buiten de provincie gaat. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top