ACTUEEL

Ombudsman: patiënt moet sterkere positie krijgen

Ombudsman: patiënt moet sterkere positie krijgen

Toen de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, zich verdiepte in wat er was gebeurd na de operatie van de zes weken oude baby Jelmer, geloofde hij zijn eigen ogen niet. “Dat zoiets in een ziekenhuis in Nederland gebeurt, dat je zoiets moet op schrijven over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daar kun je niet bij.”

Tijd voor verandering

Maar hij kon niet tot een andere conclusie komen. Daarom vindt hij het de hoogste tijd dat er iets verandert in Nederland.

Cliënt achtergesteld

Mensen die de dupe zijn van medische fouten staan feitelijk in de kou in Nederland, constateert hij. Ziekenhuizen hebben klachtenprocedures, maar die werken niet goed. De Inspectie voor de Gezondheidszorg behoort zaken, aangedragen door burgers, te onderzoeken, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. “Dus als burger moet je procederen tegen professionals van het hoogste niveau, gepokt en gemazeld op medisch en juridisch terrein. De ongelijkheid is zo gigantisch. Hoe moet je daar als burger tegenop boksen? “

'VWS moet ingrijpen'

Hij vindt dat de minister van Volksgezondheid moet ingrijpen. Het ministerie werkt op het moment aan een wet die de rechten van consumenten in de zorg moet verbeteren. Maar volgens de ombudsman biedt die geen soelaas. “Er komt dan een geschillencommissie die bemiddelt. Maar die grote ongelijkheid tussen patiënten en artsen blijft.“ Hij vindt dat er 'iets' moet komen dat de kant van de patiënt kiest. “Die zorgt dat de onderste steen boven komt.“ Deze week stuurt hij er een brief over aan minister Edith Schippers.

Excuses

Hij wil ook dat de inspectie en het Universitair Medisch Centrum Groningen waar Jelmer werd geopereerd, excuus aanbieden aan de ouders. Bovendien moeten ze overleggen over een passende compensatie van het aangedane leed. “De menselijke maat moet terug bij de afhandeling van klachten. Artsen moeten leren excuses te maken. Vaak zijn patiënten helemaal niet uit op rechtszaken, maar willen ze erkenning van hun leed.“ (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

15 december 2011

Eindelijk erkent de Ombudsman:
- het leed van Jelmer en hiermee ook het leed van slachtoffers van medische fouten,
-het falen van het bestuur van het UMCG,
- het falen van de Inspectie Gezondheidszorg tav Jelmer en slachtoffers van medische fouten,
-het falen van de betrokken artsen van het UMC Groningen.
-dat de zelfregulatie van de medische sector en het externe toezicht van de IGZ tekortschiet,
-dat patienten-slachtoffers hierin machteloos zijn.
SIN-NL roept de overheid en de Tweede Kamer om per direct hun verantwoordelijkheid naar slachtoffers en nabestaanden van medische fouten te nemen:
Vertel en Herstel, Registreer en Leer:www.sin-nl.org
NB het UMCG is ook verantwoordelijk voor het in standhouden van de doofpot door falend neuroloog Kuks omtrent de experimentele hersenoperatie bij slachtoffer Mr Sophie Hankes, nb verricht door artsen elders zonder toestemming! Zie:www.drkuks.com en www.jankuks.nl

Anoniem

16 december 2011

Ik geloof, net als de ombudsman, al langer mijn ogen en oren niet als het gaat om ziekenhuiszorg:
- 2 artsen die een labuitslag met de diagnose kanker ondertekenen en de patiënt gewoon laten rondlopen en niets doen
- als bovengenoemde fout dan boven water komt door een arts van een andere vakgroep die ook toegang heeft tot het dossier en niet te ontkennen valt hoor je van het ziekenhuis ook totaal niets, net zoals bij Jelmer een gebrek aan warmte en medemenselijkheid
- een ander geval waarbij artsen tot 3x toe bij patiëntencontact verzwijgen dat tijdens een operatie niet alles goed is gegaan en dat ook verzwijgen in het dossier voor de interne en externe artsen die vervolgens de kankerbehandeling overnemen.
Ik heb al langer geen vertrouwen meer in de Nederlandse zorg. Zou het soms fout zijn gegaan toen de patiënt cliënt werd en er alleen maar over productie wordt gesproken?????

Top