ACTUEEL

‘Zorgsector is te veel bezig met korte termijn’

‘Zorgsector is te veel bezig met korte termijn’

Zorgorganisaties moeten met spoed hun achterstand op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen inlopen. Dat bepleiten meer dan twintig directeuren en voorzitters van organisaties en toeleveranciers in de zorgsector in een duurzaamheidsmanifest.

Het manifest volgt op een bijeenkomst eerder dit najaar. In aanwezigheid van onder anderen Jan Peter Balkenende, partner van Ernst & Young, Herman Bol, raad van bestuur UMC Utrecht en Pauline Meurs, bestuursvoorzitter ZonMw, kwamen kopstukken uit de zorg bijeen om de stand van zaken rond maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO) in de zorg op te maken. Conclusie: de sector is te veel bezig met de korte termijn en mist de kansen die maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt. Op bestuursniveau is er nog nauwelijks sprake van integraal MVO-beleid.

Elan

Volgens de ondertekenaars van het manifest is een integrale aanpak gericht  op een duurzame en toekomstbestendige zorg hard nodig om de sector van nieuw elan te voorzien. Het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kan een rol spelen bij kwesties als kostenreductie, innovatie en het imago op de arbeidsmarkt.

Legitimering

Meer in het bijzondere pleiten de ondertekenaars voor focus op kwaliteit, waarbij de lange termijn leidend moet zijn. Patiënten, familie en vrienden zullen vaker zelf de regie gaan voeren, ondermeer met behulp van e-health. Daarnaast verdienen medewerkers meer verantwoordelijkheid en ruimte om hun passie voor goede zorg waar te maken. Bovendien moet er meer aandacht komen voor transparantie. Dit leidt niet alleen tot meer inzicht in kosten en risico's, maar is ook een bron voor innovatie en cruciaal voor de maatschappelijke legitimering van zorgaanbieders.

Platform

Tot de ondertekenaars van het MVO-manifest in de zorg horen onder anderen het UMC Utrecht, Philadelphia Zorg, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het UMC St Radboud, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), KNMG, GGD Nederland, PGGM, Assist, ZonMW en zorgverzekeraars De Friesland en CZ. De ondertekenaars roepen andere organisaties op om zich aan te sluiten bij een nieuw te vormen platform. MVO Nederland, gezondheidsinstituut NIGZ en het Milieuplatform Zorgsector gaan dit platform faciliteren.

 

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Pieter van der Ploeg

18 december 2011

Mee tekenen..?
http://www.mvonederland.nl/manifest-mvo-in-de-zorg

van Schaik

19 december 2011

De Rabobank is ook één van de dragende partners van dit initiatief. Het is maar dat u het weet!

Jacqueline den Engelsman

19 december 2011

NU'91, de beroepsorganisatie voor de verpleging en de verzorging roept dit al jaren. Ik ben dan ook blij met dit initiatief. Maar laten we NU stoppen met erover praten en het eindelijk gaan doen. Om te beginnen pleit ik voor het verplicht stellen van strategische planning binnen zorginstellingen.

taz

19 december 2011

Men 'vergeet' voor het gemak maar even dat lange termijn denken geen enkele zin heeft met het beleid uit den haag van de afgelopen jaren.
Elk jaar wijzigen de voorwaarden weer, hoe zou je daar nu duurzaam beleid op kunnen maken?

Top