ACTUEEL

Toezicht niet gebaat bij ‘achterhaalde discussies’

De kwaliteit van het interne toezicht is niet gebaat bij ‘achterhaalde discussies over thema’s als afstand en nabijheid’. In plaats daarvan zou er meer oog moeten zijn voor de maatschappelijke taak van de toezichthouder en verbetering van diens informatievoorziening.

Dat stellen governance-deskundigen Kim Putters en Sharon van de Veerdonk van het instituut voor Beleid en Management in de Gezondheidzorg (iBMG) in een blog op Skipr. “Het gaat er niet meer om elkaar op afstand te houden”, schrijven Putters en Van de Veerdonk. “Maar hoe vanuit een gedeeld belang  […] de organisatie te besturen en daar toezicht op te houden.”

Maatschappelijke taak

Dit gedeelde belang van bestuurders en toezichthouders ligt volgens Putters en Van de Veerdonk in de maatschappelijk taak van de zorginstelling. Met het oog op deze taak is het volgens Putters en Van den Veerdonk van cruciaal belang dat “toezichthouders op zoek gaan naar hun competentie om zich tot de cliënt, de patiënt en de inhoudelijke vraagstukken van de zorginstelling te verhouden”.

Leidend besef

“Het niet signaleren van risico’s, nalaten kritische vragen te stellen en beslissingen te nemen heeft consequenties met impact op de levens van cliënten en patiënten”, stellen de twee governance-deskundigen. “Het besef van die verantwoordelijkheid zou in elke vraag en overweging moeten doorklinken en leidend moeten zijn in het handelen van toezichthouders (en bestuurders).”

Informatievoorziening

Om de bedoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te kunnen geven is een betere informatievoorziening van toezichthouders nodig. Aanvullend probleem daarbij is volgens Putters en Van de Veerdonk dat ook bestuurders lang niet altijd over adequate, relevante informatie beschikken.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

19 december 2011

Heer Putters, U bent niet geloofwaardig.
Uw stelling komt neer op: wij zijn niet voldoende geinformeerd over medische fouten en de verschrikkingen van de duizenden slachtoffers.
Dit riekt naar : "wir haben es nicht gewusst". ..
Op 10 febr. 2010 overhandigde ik U, foto beschikbaar www.sin-nl.org/index/fotos, het Zwartboek Noodsituatie medische fouten en de slachtoffers. Dit is bijna 2 jaar geleden. U weigerde iedere vorm van concrete hulp aan de slachtoffers, net als de schuldige artsen, de schuldige ziekenhuisbestuurders, de Inspectie Gezondheidszorg ea.
Allen zijn op de hoogte en allen houden zich aan de onderlinge zwijgafspraak. De website van SIN-N, organisatie voor de verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten: www.sin-nl.org is voor iedereen die het wil beschikbaar. Hier staan de feiten, en oplossingen. Neem allen als toezichthouders per direct Uw verantwoordelijkheid!

Top