ACTUEEL

NMa eist vergunning voor Tilburgse ziekenhuisfusie

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft sterke bedenkingen bij de voorgenomen fusie tussen het St. Elisabeth ziekenhuis en het Tweesteden ziekenhuis. Volgens de NMa kan deze fusie de concurrentie voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg in de regio Tilburg beperken.

Nadat het TweeSteden ziekenhuis, met locaties in Waalwijk, Tilburg en Oisterwijk, en het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg op 10 november hun voornemen tot fuseren bij de NMa meldden, heeft de kartelwaakhond onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat het merendeel van de patiënten uit Midden-Brabant voor algemene ziekenhuiszorg naar één van de ziekenhuizen gaat. De twee ziekenhuizen concurreren met name met elkaar, zo constateert de NMa. De concurrentie vanuit ziekenhuizen in Breda, 's-Hertogenbosch en omgeving Eindhoven is veel minder groot dan tussen de ziekenhuizen die nu willen fuseren.

Vergunning

Willen de ziekenhuizen hun fusieplannen voortzetten dan moeten ze bij de NMa een vergunning vragen. De NMa beslist dan binnen 13 weken of de concentratie wel of niet wordt toegestaan. Tegenover Skipr gaf bestuurder Marcel Visser van het St. Elisabeth medio november al aan dat de uiteindelijke samenwerkingsvorm mede zal afhangen van het oordeel van de NMa. Daarmee houden de twee ziekenhuizen de weg open naar minder vergaande vormen van samenwerking.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

20 december 2011

Mooie testcase voor de NMa. Als dit wordt geaccepteerd dan kan de controle op fusies worden opgeheven.

Mr. R.M. Dalmijn

21 december 2011

De wegen van de NMa zijn even boeiend als ondoorgrondelijk. Een Friese monocultuur is schijnbaar wenselijk waar een minimale Brabantse variant verwerpelijk is. Terwijl daar toch meer zorginkopende verzekeraars zijn.

Top