ACTUEEL

Lareb registreert stijging in bijwerkingmeldingen

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb heeft in 2008 in totaal bijna zeven en half duizend meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen geregistreerd. Dit zijn er ruim vijfhonderd meer dan vorig jaar. Dit maakt Lareb bekend in het Jaarbericht 2008.

Aard van de meldingen

In 2007 ontving Lareb nog een kleine 6.900 meldingen. Dit is een stijging van meer dan vijfhonderd meldingen per jaar. Van de meldingen in 2008 zijn er ongeveer 1.300 rechtstreeks ontvangen van patiënten tegenover bijna 1.500 in 2007. Bijna vierhonderd zorgverleners hebben in 2008 voor het eerst een bijwerking gemeld tegenover ruim driehonderd in 2007. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, spierpijn, duizeligheid en misselijkheid. Lareb ontving de meeste meldingen over cholesterolsyntheseremmers, selectieve serotonine heropname remmers, protonpompremmers en overige anti-epileptica.

Wettelijke verplichting

In 2008 is de campagne ‘Melden moet’ van start gegaan, een initiatief van Lareb met ondersteuning van VWS en medewerking van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG),  de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Doel van de campagne is om meer meldingen te ontvangen. In 2009 wil de organisatie vijftig procent meer meldingen uit ziekenhuizen krijgen. Daarnaast wil de organisatie meer aandacht besteden aan verpleegkundigen als melder. De Geneesmiddelenwet 2007 verplicht artsen en apothekers al om ernstige bijwerkingen te melden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top