ACTUEEL

Nieuw aanbod ggz groeit als kool

Nieuw aanbod ggz groeit als kool

Het aantal aanbieders in de curatieve ggz is tussen 2008 en 2009 met bijna 400 gestegen. Daarbij is het aantal cliënten in 2009 met 9 procent gestegen. Dit constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de jaarlijkse marktscan ggz.

De NZa bekijkt de groei van de ggz-markt met gemengde gevoelens. Dat er steeds meer cliënten geholpen kunnen worden, mede doordat er meer toetreders komen, is een goede ontwikkeling als het gaat om de toegankelijkheid van de ggz, stelt de NZa. Dit heeft echter ook een prijs: de omzet van de curatieve ggz stijgt, vanwege deze extra vraag. Aan de creditkant noteert de NZa dat meer cliënten extramuraal worden behandeld en minder in een instelling verblijven. Cliënten extramuraal behandelen is vaak goedkoper dan behandeling binnen in een instelling.

Klein

De meeste nieuwe aanbieders zijn relatief klein en leveren vooral ambulante extramurale ggz. Daarnaast is er een groeiend aanbod van e-health in de ggz. Daarvan zijn algemene ggz-trajecten en verslavingszorg -voor alcohol en drugs, gokverslaving en roken- de grootste groepen. In de langdurende, AWBZ-gefinancierde ggz bleef het aantal aanbieders gelijk.

Prikkels

Om de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de ggz te waarborgen, probeert de NZa onbedoelde prikkels in de bekostiging weg te nemen. Ook werkt de NZa met de sector aan een betere tariefonderbouwing. Voor 2013 en verder heeft de NZa de minister geadviseerd over te gaan naar prestatiebekostiging, waardoor  zorgverzekeraars nadrukkelijker zullen worden geprikkeld om de kosten in de ggz te beheersen.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

20 januari 2012

De GGZ tarieven liggen nog steeds boven het marktevenwicht. Dus indien er volledig vrije toelating is, dan zal de capaciteit en daarmee het volume de komende jaren fors blijven stijgen. Het gaat in de GGZ dus om het beheersne van het volume. (Daarnaast kan het natuurlijk geen kwaad als de tarieven wat verder naar beneden zouden gaan...). De NZa blijft echter erg vaag wanneer het om die volumes gaat, want ik zie niet in hoe de zorgverzekeraars het volume zullen gaan beheersen.

Mitrasing, huisarts

21 januari 2012

En hoe wordt de kwaliteit van de leveranciers nu bewaakt?

Caroline de Pater

23 januari 2012

Mitrasing werpt een belangrijke vraag op. Hoe krijgt een client inzicht in de kwaliteit van zijn ggz zorgaanbieder? De algemene ziekenhuizen zijn al een eind met het zichtbaar maken van hun kwaliteit met o.a. prijzen, top honderds, heldere communicatie over wat ze bieden en hoe een behandeling incl. beslismomenten eruit ziet. Ik denk dat de ggz zich kan laten inspireren door algemene ziekenhuizen voor het zichtbaar maken van de kwaliteit van hun hulp-, zorg-, herstelaanbod.

Anoniem

23 januari 2012

Het zal nog even duren voordat de zorgverzekeraars hun inkoopbeleid hebben getransformeerd van een traditionele budgetverdeling op basis van het representatiemodel naar een selectieve zorginkoop op kwaliteit en prijs. Het is jammer dat het budgetschot sinds 2008 nog steeds in tact is en dat er nagenoeg geen beweging is tussen oud en nieuw. De nieuwe aanbieders groeien juist door hun kwaliteit, maar de "oude" krimpen niet en dat kun je de budgetverdelers kwalijk nemen.

Mitrasing, huisarts

23 januari 2012

Selectieve zorginkoop op kwaliteit en prijs? Hoe is dat vanuit patientenperspectief dan toe te passen als diagnose nog gesteld moet worden? Hoe voorkom je selectie aan de poort zodat de ene instantie of hulpverlener ogenschijnlijk beter of juist mindere zorg levert.
Als het al zo lastig om kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen voor suikerziekte hoe naïef om te denken dat het op het vlak van de GGZ wel zou kunnen.
DSM is n.l. geen diagnose maar een vorm van categorisering. Goede hulpverlening is een andere dimensie.

Top