ACTUEEL

GGZ Delfland worstelt met crisis

Het rommelt bij ggz-aanbieder GGZ Delfland. Nadat twee weken geleden 13 van de 36 psychiaters het vertrouwen in de raad van bestuur opzegden, gaat nu een onafhankelijke deskundige de klachten binnen de organisatie onderzoeken.

Fraude

De beschuldigingen van de dertien psychiaters liegen er niet om. Volgens de betreffende psychiaters zet de instelling aan tot fraude en valsheid in geschrifte. Zo zou er volgens berichtgeving in het Algemeen Dagblad in medische verklaringen en in verslagen over zelfdoding worden gelogen. Specialisten die hiertegen protesteren zouden worden weggepest dan wel worden afgekocht. Daags na versturing van de motie van wantrouwen werd nog een psychiater op non-actief gesteld. Volgens de briefschrijvers kampt de instelling voor geestelijke gezondheidszorg, actief in onder meer Delft, Den Haag en Westland, als gevolg van dit alles met een tekort aan psychiaters. De patiëntenzorg is hierdoor al lange tijd ondermaats.

Inspectie kijkt mee

De raad van bestuur van GGZ Delfland werpt de klachten verre van zich. "We herkennen ons hier absoluut niet in,'' aldus een woordvoerder in het AD. "Er is bij de organisatie ook geen enkele zorg over de kwaliteit van onze patiëntenzorg.'' Dit neemt niet weg dat inmiddels ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich over de zaak gebogen heeft.

Reorganisatie

Volgens GGZ Delfland staan de protesten los van de reorganisatie die in de pen zit.  "Het gaat om het efficiënter inrichten van de organisatie, maar de bezuiniging is geen onderdeel van de grieven van de dertien psychiaters", aldus een woordvoerder in ggz-magazine Psy. "Het schrappen in de formatie komt voort uit de veranderingen van financiering in de ggz, zoals de zorgzwaartepakketten die vanaf 2010 moeten gaan gelden."  Dit laat onverlet dat er bij GGZ Delfland zeventig arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Ook hangt er al enige tijd een fusie met Stichting PerspeKtief in de lucht. Vanwege de reorganisatie bij GGZ Delfland is de fusie met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2010.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top