ACTUEEL

Oogletsel door vuurwerk daalt licht

Rond de jaarwisseling zijn dit jaar 207 patiënten behandeld voor oogletsel door vuurwerk. Dit zijn 44 patiënten minder dan vorig jaar. Dit meldt het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).

Bij de 207 patiënten werden 246 ogen behandeld tegen 307 ogen vorig jaar. Wel is de ernst van het letsel licht toegenomen. Bij 95 ogen (39 procent) is sprake van blijvend letsel. Bij 21 ogen is sprake van volledige blindheid. Hiervan zijn inmiddels 9 ogen verwijderd.

Omstanders

Meer dan de helft van de slachtoffers (105) is omstander, terwijl 102 getroffen is door zelf afgestoken vuurwerk. Positief nieuws is het feit dat er relatief minder kinderen onder de 18 jaar oogletsel hebben opgelopen in vergelijking met andere jaren, desondanks blijft deze leeftijdscategorie de grootste risicogroep.

Absurd

Voor de oogartsen vormen de uitkomsten van de registratie aanleiding om opnieuw te pleiten voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten zijn. Ondanks alle voorlichting en veiligheidsmaatregelen, zoals het aanbieden van vuurwerkbrillen, blijkt uit de registratie van deze jaarwisseling dat consumentenvuurwerk niet verantwoord is en het “gedogen” van consumentenvuurwerk, maatschappelijke en politieke heroverweging verdient. “De situatie in Nederland is absurd”, stelt NOG-woordvoerder en oogarts Tjeerdde Faber. “Het aantal oogletsels door vuurwerk tijdens twee jaarwisselingen staat gelijk aan het totale aantal beschadigde ogen bij alle soldaten uit de Verenigde Staten die drie en half jaar in Irak hebben gevochten.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top