ACTUEEL

Sherpa en Jellinek gaan samenwerken

Gehandicapteninstelling Sherpa heeft een samenwerkingsconvenant ondertekend met Jellinek, een instelling voor verslavingszorg in de regio Gooi & Vechtstreek. Als reden noemt Sherpa dat de gehandicaptenzorg in toenemende mate te maken krijgt met verslavingsproblematiek.

Uitwisseling

Beide organisaties hebben behoefte aan meer uitwisseling van expertise, begeleiding-/behandelaanbod, samenhang, continuïteit en intensievere samenwerking.

Samenwerking

Medewerkers van zowel Sherpa als Jellinek hebben vorig jaar gezamenlijk een training gevolgd over licht verstandelijke beperking en verslaving. Begeleiders van Sherpa werkten mee aan het vormgeven van een leefstijltraining voor cliënten met een licht verstandelijke beperking. Teams van Sherpa en consulenten van Jellinek hebben blijvende contacten gelegd rondom individuele cliënten.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Roesink

1 februari 2012

ER IS NIETS MIS MET HOMOSEKSUALITEIT.
Met verbazing las ik dat zorgverzekeraars homotherapie vergoeden. Al jarenlang wordt er door wetenschappers gesteggeld of het wel of geen ziekte is.
Ze zullen de oplossing van dit raadsel alleen kunnen oplossen indien ze de reïncarnatietheorie willen aanvaarden. Deze houdt in: de mens heeft meerdere levens te beleven, waarvan sommigen als man en dan weer een aantal levens achter elkaar als vrouw.
Al die gevoelens van die vorige levens blijven in ons onderbewustzijn opgeslagen. Gaat de vrouw in een nieuw leven over naar het mannelijk geslacht, dan zullen de vrouwelijke gevoelens van het vorige leven nog de overhand hebben.
Dus, ondanks het man zijn in dit leven, heeft hij nog innerlijk het gevoel van vrouw en voelt hij zich aangetrokken tot mannen.
Hetzelfde geldt ook voor een man die als vrouw reïncarneert; deze voelt zich tot vrouwen aangetrokken.
Natuurlijk mag hen wel hulp worden aangeboden, om hun gevoelens de juiste plek te geven. Maar er zou veel minder ellende zijn voor deze mensen, als de gemeenschap met reïncarnatie rekening hield en dat dit de oorzaak is van homoseksualiteit.
Hopelijk schept dit iets meer duidelijkheid: er is niets mis met homoseksualiteit.
Henk Roesink.

Top