ACTUEEL

‘Sionsberg aanleiding tot regeling inspraak burgers’

‘Sionsberg aanleiding tot regeling inspraak burgers’

De ontwikkelingen rond de Sionsberg, het kleinste ziekenhuis van Nederland, leiden wat betreft Tweede Kamerlid (PvdA) Eeke van der Veen naar nieuwe regelgeving waarin de burger ook daadwerkelijk invloed heeft op de organisatie en kwaliteit van de zorg. “Maak van de Sionsberg een pilotproject voor de krimpgebieden in Nederland”, zegt hij in zijn blog op de website van Skipr.

Krimpregio's

Een aantal taken van de Sionsberg staat ter discussie; het dreigt een aantal medische voorzieningen te verliezen. Net zoals andere ziekenhuizen in krimpregio’s is het de vraag of het alle taken nog op dezelfde wijze kan blijven uitvoeren. Aan de kwaliteitscriteria die voor de spoedeisende hulp en de geboortezorg gelden kan, gelet op het aanbod, niet of niet helemaal voldaan worden, schrijft Van der Veen in zijn blog.

Stelsel op de schop

“In het huidige stelsel is het de zorgverzekeraar die, gelet ook op de zorgplicht, beslist over de toekomst van het ziekenhuis. Een zorgverzekeraar die in Friesland een marktaandeel heeft van bijna 90 procent, geen concurrentie kent en aan geen enkele democratische controle onderhevig is”, aldus Van der Veen. Dit moet veranderen, vindt hij. “Willen zorgaanbieders fuseren, dan is de fusietoets van toepassing. In die fusietoets spelen onder anderen de cliëntenraden een belangrijke rol. Maar in situaties waar het voortbestaan van voorzieningen aan de orde is, heeft de burger geen enkele inspraak”, volgens Van der Veen in zijn blog 'Maak van Sionsberg pilotproject voor krimpgebieden'. “Het voortbestaan van voorzieningen in Nederland is niet in de eerste plaats een zaak van de zorgverzekeraars. Gezondheidszorg is een publiek goed en dat vraagt om publieke sturing.” “Wat mij betreft leiden de ontwikkelingen rond het ziekenhuis de Sionsberg naar nieuwe  regelgeving, waarin de burger ook daadwerkelijk invloed heeft op  de organisatie en kwaliteit van de zorg.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top