ACTUEEL

DSW Zorgverzekeraar steunt LHV in NMa-zaak

DSW Zorgverzekeraar overweegt zich als verzekeraar in de zaak van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) tegen de NMa te voegen. Dat zegt Chris Oomen, voorzitter van de raad van bestuur.

Boete LHV

De NMa heeft de LHV begin januari een boete van ruim 7,7 miljoen euro opgelegd, omdat de brancheorganisatie zich bemoeit met het vestigingsbeleid van haar leden De LHV zou haar leden hebben aangezet nieuwe vestigingen van huisartsen te hinderen om zodoende concurrentie tegen te werken.

Nieuwe vestigingen

DSW Zorgverzekeraar weerspreekt dit beeld. “Immers, als van een via de LHV door huisartsen georganiseerde vorm van tegenwerken sprake zou zijn, zou ons dat beslist zijn opgevallen. Waar wij huisartsen al over nieuwe vestigingen hebben gehoord, betrof dat het appel aan ons om nieuwe vestigingen vooral te stimuleren en te faciliteren omdat de beschikbaarheid van huisartsenzorg ernstig onder druk heeft gestaan.”

Er kunnen volgens DSW overigens wel goede gronden bestaan om een voorgenomen vestiging als ongewenst aan te merken. “Als de huisarts zijn onafhankelijkheid verliest binnen 'huisartsvreemde' initiatieven van niet-huisartsen die vanwege de functionele omschrijving 'huisartsenzorg' mogen leveren, dan zal geen verzekeraar die willen contracteren, omdat geen patiënt die zorg wenst.”

Verregaande gevolgen

De zorgverzekeraar vreest verregaande gevolgen van het NMa-besluit: “De afgelopen jaren is door de huisartsen en door ons veel tijd en geld geïnvesteerd om goed toegankelijke en hooggekwalificeerde huisartsenzorg dicht bij huis te kunnen aanbieden. Door fors in de infrastructuur van de eerste lijn te investeren, waarbij niemand overigens werd gehinderd maar juist werd uitgenodigd te participeren, is veel bereikt. Het tekort aan huisartsen in de regio is opgelost. De huisartsen konden meer zelf gaan doen en dat deden zij dan ook. Een gevolg hiervan is dat het macrobudget is overschreden. De rekening hiervan krijgt elke huisarts via een tariefskorting gepresenteerd. Een tariefskorting is op zich al zuur.

Samenwerkingsverbanden

Verder maakt DSW zich zorgen; ze voorziet dat veel medici zich uit allerlei samenwerkinsgsverbanden zullen terugtrekken “omdat het innoveren, professionaliseren en organiseren, zo nu blijkt, geen ongevaarlijke bezigheid is”. Medici, huisartsen en specialisten zijn geen juristen, aldus DWS. “Ze weten zo langzamerhand niet meer wat, met wie besproken mag worden zonder het risico te lopen op een op zijn minst pijnlijke maar mogelijk zelfs fatale confrontatie met de NMa.”

Spoeddebat Tweede Kamer

De Tweede kamer houdt donderdag 26 januari een spoeddebat over de NMa-zaak. DSW Zorgverzekeraar verwacht dat het spoeddebat een belangrijke discussie op gang brengt. “De vraag die beantwoord moet worden, is welke mededingingsrechtelijke aspecten de zorg, en daarmee de consument al dan niet dienen”, aldus DSW.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

26 januari 2012

De vijand van mijn vijand is mijn vriend.

DSW heeft nog een openstaande rekening lopen bij de NMa wegens de wens tot verticale integratie met het Vlietland Ziekenhuis.

Een monopolie positie is zijn lekker werken. Een dominante positie als zorgverzekeraar is noodzakelijk om je zin door te drijven.

DSW doet niets voor niets en mag als eerste uit de ruif eten.

Met deze "steun" moeten huisartsen dan ook niet blij zijn.

niek. de Jong

27 januari 2012

nou, nou, meneer Jansen. U maakt een verbitterde indruk. Of bent U niet meer te troosten als het de zorgverzekeraar betreft. Het is best een heel goede zaak wanneer , zoals DSW aangeeft, naar aanleiding van deze kwestie nog weer eens opnieuw de vraag wordt gesteld en door verantwoordelijken wordt beantwoord welke mededingingsrechtelijke aspecten de zorg, en daarmee de consument al dan niet dienen. Goed om steeds aan de hand van grote zaken als deze weer even te reflecteren op nut en noodzaak van concurrentie in de zorg. Overigens vind ik dat we de huisarts moeten koesteren in ons land

ANH Jansen

27 januari 2012

Martin Bontje van VGZ Coop deed tijdens de Dag van de Zorgverzekeraars eenzelfde verhaal: de verzekeraars moeten op hun kerngebieden een dominante rol krijgen om zo hun "regie" rol te kunnen vervullen: een monopolie per verzekeraar. In feite pleitte Martin Bontje voor een verdeling van het land onder de verzekeraars. Verzekeraars zijn in dit land private bedrijven. Dat is dan lekker werken. Inkomen verzekerd. Daarom houden alle overige EU landen vast aan ziekenfondsen. Scheelt een 8% aan administratieve lasten en maakt zorgtoeslag, tegemoetkoming chronische zieken en andere werkverschaffingsprojecten overbodig.

En een ziekenfondssysteem hanteert een vestigingsbeleid voor zorgaanbieders. De NMa heeft geen invloed. De Overheid zelf moet dan wel aan de bak.

Het Deense systeem kan als voorbeeld dienen. Werkt vanaf de bodem, gemeenten en counties, gaan over de besteding van het van Rijkswege opgelegd budget.

DSW heeft een appeltje te schillen met de NMa. DSW is de dominante verzekeraar in deel van Zuid Holland en wil dat zo houden. Ten bate van DSW en van niemand anders.

OESO en Milton Friedman kwamen tot dezelfde conclusie.
Waarom dat in Nederland niet wordt overgenomen is tekenend voor de unieke poldercultuur in dit land.
Herman Tjeenk Willink waarschuwde herhaaldelijk voor de "elite" in dit land.

En zorgaanbieders moet je koesteren, niet alleen de huisartsen. Huisartsen kunnen het niet alleen af.

Top