ACTUEEL

Dalende instroom mbo zet banenplan onder druk

Dalende instroom mbo zet banenplan onder druk

Het kabinetsvoornemen om 12000 extra banen in de zorg te creëren staat onder druk door de dalende animo voor verzorgende en verpleegkundige opleidingen. De instroom op de mbo-opleiding verzorgende is in 2010 met 2 procent afgenomen. Dit blijkt uit cijfers van het kenniscentrum voor leren in de praktijk in de zorg, Calibris.

“Het kabinet wil de komende jaren 12000 extra banen in de ouderenzorg realiseren”, aldus Calibris in de periodieke BPV Barometer Zorg. “De vraag is alleen waar het personeel vandaan moeten komen. Via het mbo alleen is dit niet mogelijk. De instroom in de opleiding verzorgende is in 2011 weer gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor.” Calibris voorziet dat ook het aantal studenten voor andere mbo-opleidingen, zoals die voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen niveau 4, de komende jaren flink achteruit gaat.

Knelpunt

Ook op een ander punt komt het kabinetsvoornemen volgens Calibris in het gedrang. “Het bieden van voldoende stageplaatsen voor studenten van niveau 2 (en 3) is een belangrijke voorwaarde voor de ambitie van de overheid om extra banen in de ouderenzorg te realiseren”, aldus Calibris. Maar ondanks het dalende leerlingaantal is het stageaanbod voor met name niveau 2 studenten ‘een groot knelpunt’.  “Slechts ongeveer een vijfde van alle roc-locaties zegt geen problemen te ondervinden bij het vinden van een passende stageplaats”, stelt Calibris. “Van de overige roc’s geeft een aantal aan soms studenten te moeten weigeren omdat er onvoldoende stageaanbod is.”

Productie draaien

Ook het vinden van stageplaatsen voor verpleegkundigen verloopt in sommige regio’s volgens Calibris moeizaam. Waar het bij niveau twee vooral gaat om het ontbreken van stageplaatsen, komen niveau 4 studenten vaak op een niet passende stageplaats terecht. “Het probleem concentreert zich in dat geval meestal in de eerste opleidingsjaren”, stelt Calibris. “Ziekenhuizen willen nauwelijks meer bbl-studenten in het 1e en 2e jaar van opleiding. Deze kunnen in de complexe omgeving te weinig productie draaien.”

l

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

26 januari 2012

Dus zelfs met zulke slechte economische vooruitzichten willen de jongeren niet in de veilige zorgzector werken...

Jo Hendrikx

27 januari 2012

Het kabinet heeft ook een geweldige fout gemaakt om de Intramurale sector 850 miljoen euro toe te kennen en te denken dat die 12000 banen mogelijk waren en nog erger voor het zelfde bedrag de PGB grotendeels af te bouwen

Calibris ( en Actiz etc) zou zich meer moeten richten op het interessanter maken van de niveau 4 en 5 taken door taakdelegatie
Meer inzetten op ZZP-ers en andere zelfstandigen en meer te doen aan eigen autonomie en zelfkeus van professionale en clienten , dan pas maken we de zorg voldoende aantrekkelijk.

Mensch

29 januari 2012

Prachtig beroep, het beste van de wereld. Ik wil het jongeren wel vertellen en hen trainen, motiveren en begeleiden. Maar als alles wat ik opbouw aan de andere kant afgebroken wordt door de politiek en het het beleid van de toppers in de Zorg, dan ben ik snel klaar. De werkvloer (leuke naam voor ons) moet het doen.
Waarschijnlijk ligt het aan dat woord: ik gebruik patiënten en blijf dat ook doen. De rest heeft cliënten en zie eens hoe goed ze, eerst voor zichzelf en dan voor de rest zorgen. En met al die verhalen wil men dat jongeren zich aanmelden om in de zorg te gaan werken? Vertel hen nu eerst eens iets leuks, geef het vak van verzorgende en verpleegkundige weer inhoud,een fatsoenlijk salaris, veiligheid en dan komen ze vanzelf.
Voor meer zie mijn blog http://gavimensch.blogspot.com/

Top