ACTUEEL

Zorgverzekeraar hekelt politiek wantrouwen

De aanpak van crises in ziekenhuizen wordt bemoeilijkt door het beperkte bestuurlijke mandaat van externe partijen. Wanneer dit mandaat ook nog eens in twijfel wordt getrokken door politici, ontstaat een sfeer van wantrouwen die constructieve oplossingen in de weg staat. Dit stelt bestuursvoorzitter Diana Monissen van zorgverzekeraar De Friesland in een terugblik op de perikelen rond ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum.

“Wanneer het mis gaat in een ziekenhuis, dan zijn de mogelijkheden om extern bestuurlijk bij te sturen, in het belang van de patiënt, zeer beperkt”, schrijft Monissen in een blog op de site van Skipr. “Als vanuit de politiek vervolgens vooral de motieven van betrokkenen onterecht in een kwaad daglicht worden gesteld dan gaat het wringen.”

Controle

Monissen reageert hiermee op opmerkingen van PvdA-Kamerlid Eeke van der Veen. Volgens Van der Veen heeft ‘monopolist’ De Friesland in Dokkum zonder inspraak van de burger of democratische controle enkele vitale publieke voorzieningen afgeschaft. Het protest onder inwoners van Noordoost Friesland toont volgens Van der Veen de noodzaak aan van nieuwe regelgeving, die de burger daadwerkelijke invloed op de kwaliteit en organisatie van de zorg moet geven.      

Kwaliteit

Met zijn opmerkingen voert Van der Veen volgens Monissen “een electoraal gedreven strijd over de rug van patiënten en oprecht actievoerende inwoners”. “Ook Van der Veen zal in algemene zin toch erkennen dat je niet alle zorg overal in de lucht kunt houden, met name in die gebieden waar de burger geen optimale kwaliteit krijgt, simpelweg omdat er te weinig volume is”, reageert Monissen.

Consequent

Wanneer politici zwijgen over de financiële en zorginhoudelijke consequenties van handhaving van een volledig zorgaanbod in krimpregio’s, komen zorgverzekeraars volgens Monissen in een moeilijke positie. Door niet de de noodzaak van hervormingen te onderstrepen, maar juist “een beeld van wantrouwen neer te zetten” ondergraven politici het mandaat van de zorgverzekeraars. “Dat is zonde, want in het zorgveld zijn heel veel partijen die samen de zorg van goede kwaliteit en betaalbaar willen houden en daartoe ook verantwoordelijkheid nemen”, stelt Monissen. “Een constructieve en vooral consequente opstelling vanuit de politiek is hierbij echter onontbeerlijk.”

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Bas leerink

27 januari 2012

Helemaal eens met Diana. Lekker makkelijk roepen vanuit den haag. Belangrijk dat bestuurders hun verantwoordelijkheid serieus nemen.
Andere kant is natuurlijk dat burgers zich zorgen maken, en daarmee nergens heen kunnen. Dat zou de zorg ( en de Zorgverzekeraar) zich ook moeten aantrekken.
Voor Menzis een les in oost Groningen!

ANH Jansen

27 januari 2012

Eeke van der Veen is geen voorstander van het systeemmodel Zorgstelsel 2006. Dat heeft hij in de Tweede Kamer meerdere keren laten weten. De PvdA heeft ook tegengestemd in 2005. Opstelling van Eeke van der Veen is dan ook politiek consequent.

Zijn partij genoot, Wouter Bos, is een andere mening toegedaan. Die wil volgens een recent interview in het NRC/Volkskrant de verzekeraars juist meer macht geven tot zelfs de ultieme macht: Nee zeggen tegen verzekerden als het geld op is. Die PvdA'er wil tornen aan het contract recht.

Verzekeraars hebben gelobbyd in Den Haag om de toegewezen taak te krijgen. Zij zouden de klus van kostenbeheersing, verlaging van kosten en stijging van kwaliteit wel even klaren.

Analyse van de ambtelijke werkgroep na 5 jaar: "stuck in the middle". Er moet wat gebeuren of anders gaan we terug naar het ziekenfondsmodel. 2016 is de deadline. Dan vervalt de staatssteun aan de verzekeraars.

En nu komen de verzekeraars bij de politiek om steun vragen.

Milton Friedman kwam al in 2001 tot de conclusie dat een NHS model het beste is voor een duurzame, toekomstbestendig en robuuste inrichting van een gezondheidszorg systeem in een land.

Stuck in the middle is gevolg van eigen ontwerpfout van de Nederlandse verzekeraars, ambtenarij en politiek.

Dat was ook de analyse van Milton Friedman. Situatie van Nederland nu lijkt op situatie USA vorige eeuw. En Nederland gaat verder terug in de tijd als het aan de verzekeraars ligt.

Basis en uitgangspunt van het Zorgstelsel 2006 was concurrentie tussen verzekeraars om de gunst van de verzekerde?

Die basis verliezen de verzekeraars maar al te graag uit het oog. Monopolie per regio voor een particuliere verzekeraar. Verdienmodel van deze particuliere verzekeraar is verschil tussen premie inkomsten en schadelast uitkeringen zo groot mogelijk maken. Winst uitkeren is niet mogelijk. Winst oppotten mag wel.

Bestuurders en werknemers van verzekeraars vallen niet onder Balkenende Norm.

Dit wegens hun unieke taak volgens CDA/VVD/D66.

Zie de openbare gegevens en stel vast dat bestuurders 400.000 tot 800.000 per jaar verdienen.

En dan pleit ex VWS ambtenaar Diana Monissen voor steun bij de politiek? Zij verwijt de lokale middenstand en de medisch specialisten op te komen voor hun broodwinning. Waar pleit zij eigenlijk voor?

PvdA'er Eeke van der Veen is tegenstander van dit zorgstelsel en daar heeft Diana Monissen een probleem mee.

Wat heeft Diana Monissen tegen een Nationaal Ziekenfonds Systeem?

Anoniem

29 januari 2012

De oplossing voor het probleem Sionsberg in Dokkum is simpel en kan morgen zijn opgelost:

1. De verzekeraar Achmea (De Friesland) zet morgen een kop in de krant: Verzekeraar Achmea is het eens met de rechtvaardige eisen van de bevolking in Noord Oost Friesland voor goede en bereikbare zorg.

2. De huidige bestuurder en de huidige Raad van Toezicht worden vervangen door een goede "Kapitein" met goede toezichthouders met verstand van zaken.
Net als in Drachten moet het dan mogelijk zijn om event. in samenwerking met het ziekenhuis in Drachten een goed draaiend regionaal ziekenhuis te krijgen.

Dus: Achmea kom op!!!!

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

30 januari 2012

Op speciaal verzoek van Ruud Koolen.
De feiten zijn als volgt:
Een zorgverzekeraar heeft als belangrijkste verplichting om goede zorg aan te bieden aan de zorgverzekerde.
Hiertoe sluit de zorgverzekeraar contracten met zorgverleners oftewel artsen, medisch specialisten. Wanneer duidelijk wordt dat een zorgverlener ernstig gefaald heeft in het uitoefenen van zijn functie en dus in het nakomen van zijn verplichtingen naar de patient en naar de zorgverzekeraar, kan de zorgverzekeraar wel degelijk ingrijpen, in uiterste geval de toelatings-overeenkomst aan de zorgverlener opzeggen.
De zorgverzekeraar kan er ook voor zorgen dat de onderste steen van de medische waarheid boven komt via het medisch dossier en er voor zorgen dat het slachtoffer alsnog adequate medische hulp krijgt zo mogelijk ter herstel van de schade van de medische fout.
Maar niets van dat alles gebeurt tot nu toe. De zorgverzekeraars dienen eindelijk hun verantwoordelijkheid voor hun verzekerden.
Persoonlijke verantwoordelijkheid is een morele verplichting, ook in zorgverzekeraarsland.
Berouw en herstel van verkeerde keuzes is ten alle tijde mogelijk, voor iedere professional, voor ieder mens.
Vertel en Herstel, Registreer en Leer: www.sin-nl.org

Top